Zakład Pracy Socjalnej

Kierownictwo Zakładu Pracy Socjalnej:
Kierownik Zakładu Pracy Socjalnej – ks. dr hab. Bogdan Węgrzyn, prof. PWSZ – dyżur piątek: 15.30 – 16.30, p. B106
Z-ca Kierownika Zakładu Pracy Socjalnej – mgr Krzysztof Chmielarz – dyżur

Sekretariat Instytutu Administracyjno – Ekonomicznego (pok. A027) czynny jest w następujących godzinach:

poniedziałek – w godz. 9.00 – 14.00
wtorek – dzień wewnętrzny
środa – w godz. 10.00 – 14.00
czwartek – w godz. 10.00 – 14.00
piątek – w godz. 12.00 – 17.00

 

Dane kontaktowe:

tel. 14 63 16 560 – kierunek Administracja (studia stacjonarne), kierunek Praca Socjalna
tel. 14 63 16 578 – kierunek Administracja (studia niestacjonarne), kierunek Praca Socjalna
tel. 14 63 16 561 – kierunek Ekonomia, kierunek Praca Socjalna
fax. 14 63 16 600
email: iae@pwsztar.edu.pl