Instytut Humanistyczny

Dyrektor Instytutu – dr Joanna Graca

dyżury w miesiącu wrześniu odbywają się we wtorki w godz. od 10.00 do 11.00

 

Zastępca Dyrektora Instytutu – mgr Renata Kozioł

uwaga! dyżur mgr Renaty Kozioł w dn. 20.09.2017 r. odbędzie się w godz. od 11.00 do 12.00

dyżury w miesiącu wrześniu odbywają się w środy w godz. od 10.00 do 11.00

 

 

W skład Instytutu Humanistycznego wchodzą trzy zakłady:

Zakład Filologii
Kierownik Zakładu – dr Grzegorz Nawrocki

Zakład Filologii – specjalność Filologia Angielska
Zastępca Kierownika Zakładu Filologii ds. Filologii Angielskiej – mgr Marta Pałucka

Zakład Filologii  – specjalność Filologia Romańska
Zastępca Kierownika Zakładu Filologii ds. Filologii Romańskiej – mgr Małgorzata Pociecha

Zakład Filologii – specjalność Filologia Germańska
Zastępca Kierownika Zakładu Filologii ds. Filologii Germańskiej – dr Radosław Pytlik

Zakład Filologii Polskiej
Kierownik Zakładu – dr Małgorzata Pachowicz, doc. PWSZ
Zastępca Kierownika Zakładu – dr Elżbieta Kwinta

Zakład Pedagogiki
Kierownik Zakładu Pedagogiki- dr Wanda Kulesza

Kierunki studiów: