Instytut Humanistyczny

Dyrektor Instytutu – dr Joanna Graca

dyżury w letniej sesji egzaminacyjnej 2017/2018:

wtorek 13.00 – 14.00

oraz w innym terminie po wcześniejszym umówieniu się

Zastępca Dyrektora Instytutu – mgr Renata Kozioł

dyżury w letniej sesji egzaminacyjnej 2017/2018:

19.06.2018 r. /wtorek/ 13.00 – 14.00
28.06.2018 r. /czwartek/ 11.00 – 12.00

oraz w innym terminie po wcześniejszym umówieniu się

 

 

W skład Instytutu Humanistycznego wchodzą trzy zakłady:

Zakład Filologii
Kierownik Zakładu – dr Grzegorz Nawrocki

Zakład Filologii – specjalność Filologia Angielska
Zastępca Kierownika Zakładu Filologii ds. Filologii Angielskiej – mgr Marta Pałucka

Zakład Filologii  – specjalność Filologia Romańska
Zastępca Kierownika Zakładu Filologii ds. Filologii Romańskiej – mgr Małgorzata Pociecha

Zakład Filologii – specjalność Filologia Germańska
Zastępca Kierownika Zakładu Filologii ds. Filologii Germańskiej – dr Radosław Pytlik

Zakład Filologii Polskiej
Kierownik Zakładu – dr Małgorzata Pachowicz, doc. PWSZ
Zastępca Kierownika Zakładu – dr Elżbieta Kwinta

Zakład Pedagogiki
Kierownik Zakładu Pedagogiki- dr Wanda Kulesza

Kierunki studiów: