Filologia angielska

Kierunek: FILOLOGIA

Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

poziom kształcenia: studia I stopnia
profil kształcenia: profil praktyczny
tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat
tryb: studia stacjonarne i niestacjonarne

Sześciosemestralne studia licencjackie na specjalności filologia angielska o profilu praktycznym, prowadzone są w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata i mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia w uczelniach akademickich.

Studia stacjonarne

Studia zawodowe na specjalności  Filologia angielska, studia stacjonarne, pozwalają bardzo dobrze opanować wybrany język, tak pisany jak i mówiony. Absolwenci tego typu studiów zdobywają podstawową wiedzę o historii, literaturze i kulturze krajów danego obszaru językowego oraz posiadają kompetencje interdyscyplinarne pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Nabyte umiejętności są przydatne do rozpoczęcia kariery zawodowej  w charakterze nauczyciela języka obcego, tłumacza, edytora tekstu lub asystenta językowego w biurze, w urzędach administracji publicznej, w przedsiębiorstwach, w instytucjach turystycznych, w instytucjach kultury, w biurach tłumaczeń, w wydawnictwach oraz  innych placówkach sektora usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury danego obszaru językowego.

Profil praktyczny prowadzony w trybie studiów stacjonarnych przejawia się w uwzględnieniu w programie kształcenia następujących specjalizacji dostosowanych do obecnych potrzeb rynku:

  • edycja i skład tekstu
  • specjalizacja tłumaczeniowa
  • asystent językowy w biurze (od roku akademickiego 2016/2017 język angielski w biznesie i administracji)
  • specjalizacja nauczycielska
  • specjalizacja – filologia angielska z drugim językiem obcym (język niemiecki lub język francuski)

Studia niestacjonarne

Studia zawodowe na specjalności  Filologia angielska , studia niestacjonarne, pozwalają bardzo dobrze opanować język angielski, tak pisany jak i mówiony. Absolwenci tego typu studiów zdobywają podstawową wiedzę o historii, literaturze i kulturze krajów angielskiego obszaru językowego oraz posiadają kompetencje interdyscyplinarne pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Nabyte umiejętności są przydatne do rozpoczęcia kariery zawodowej  w charakterze tłumacza lub asystenta językowego w biurze, w urzędach administracji publicznej, w przedsiębiorstwach, w instytucjach turystycznych, w instytucjach kultury, w biurach tłumaczeń, oraz  innych placówkach sektora usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury angielskiego obszaru językowego.

Efekty kształcenia_filologia

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do