Harmonogramy

STUDIA STACJONARNE

harmonogramy zajęć w semestrze zimowym 2018/2019

aktualizacja 12.10.2018 r.

ROK I
Rok I – podział na grupy
rok I gr1
rok I gr2
rok I gr3
rok I gr4
Student uczęszcza na zajęcia z wychowania fizycznego zgodnie z wyborem dokonanym w dniu zapisu na studia według poniższego harmonogramu:
Wychowanie fizyczne – Instytut Humanistyczny
Wychowanie fizyczne – zajęcia międzyinstytutowe

ROK II
Rok II – podział na grupy
Rok II – podział na grupy z ćwiczeń z Literatury angielskiej
rok II JBA1
rok II JBA2
rok II T1
rok II T2

ROK III
ROK III – podział na grupy
UWAGA !! Podział na grupy-PROMOTOR/SEMINARIUM
podział na grupy z ćwiczeń z kompetencji społecznych nastąpi w pierwszym tygodniu zajęć
rok III JBA1
rok III JBA2_ET
rok III T

STUDIA NIESTACJONARNE

Harmonogram semestr zimowy 2018-19