Praktyki

PRAKTYKI ZAWODOWE

Regulamin praktyk – obowiązuje od roku akadem. 2021 – 2022

Oświadczenie studenta

  • Formalności – Przygotowanie praktyki

Zgoda na odbycie praktyki

Oświadczenie woli COVID-19

Podanie o zgodę na wcześniejsze zaliczenie praktyki z roku 3

  • Dokumenty regulujące przebieg praktyki

Sylabus praktyki zawodowej 720 godzin

Kierunkowy REGULAMIN praktyk zawodowych – obowiązuje od roku akadem. 2021 – 2022

  • Weryfikacja efektów uczenia się

Karta oceny praktyki 720 godzin

Wytyczne do sprawozdania z praktyk 

 

 

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do