Praktyki

sylabus praktyki zawodowej – rok 2 – studia stacjonarne

sylabus-praktyki-zawodowej-studia-niestacjonarne

regulamin praktyki pedagogicznej – studia stacjonarne -_modyfikacja _12-05-2016

regulamin praktyki specjalistycznej – studia stacjonarne

karta oceny_praktyka pedagogiczna

karta oceny_praktyka specjalistyczna

regulamin praktyki zawodowej – studia niestacjonarne

zgoda na odbycie praktyki niepedagogicznej