Harmonogramy

Harmonogram zajęć dydaktycznych:

Rok akademicki 2016/2017, semestr letni

Uwaga: Studenci I roku powinni zapoznać się ze szczegółowym harmonogramem zajęć z Wychowania fizycznego zamieszczonym tutaj .

Harmonogram sesji egzaminacyjnej:

Rok akademicki 2016/2017, letnia sesja egzaminacyjna

  • harmonogram sesji podstawowej
  • harmonogram sesji poprawkowej