Harmonogramy

Harmonogram zajęć dydaktycznych:

Rok akademicki 2018/2019, semestr zimowy

studia stacjonarne:

 

studia niestacjonarne:

***

Harmonogram sesji egzaminacyjnej:

Rok akademicki 2018/2019, zimowa sesja egzaminacyjna