Harmonogramy

Harmonogram zajęć dydaktycznych:

Rok akademicki 2017/2018, semestr letni

studia stacjonarne:

 

studia niestacjonarne:

***

Harmonogram sesji egzaminacyjnej:

Rok akademicki 2017/2018, letnia sesja egzaminacyjna

  • harmonogram sesji podstawowej – studia stacjonarne
  • harmonogram sesji poprawkowej – studia stacjonarne
  • harmonogram sesji podstawowej – studia niestacjonarne
  • harmonogram sesji poprawkowej – studia niestacjonarne