Harmonogramy

Harmonogram zajęć dydaktycznych:

Rok akademicki 2017/2018, semestr letni

studia stacjonarne:

 

studia niestacjonarne:

***

Harmonogram sesji egzaminacyjnej:

Rok akademicki 2017/2018, letnia sesja egzaminacyjna