Praktyki

PRAKTYKI ZAWODOWE

Regulamin praktyk 2019

Załącznik nr 8 oświadczenie studenta

 

  • Formalności – Przygotowanie praktyki

Załącznik nr 6 zgoda na odbycie praktyki

Oświadczenie woli COVID-19

Podanie o możliwość wykonania praktyk z 3 roku wcześniej

 

PROCEDURY zwalniania studentów z obowiązku odbycia praktyki zawodowej

Załącznik nr 7 Podanie o zwolnienie z praktyki

 

  • Dokumenty regulujące przebieg praktyki

Sylabus praktyki zawodowej 720 godzin

Kierunkowy REGULAMIN praktyk zawodowych

Sylabus praktyki zawodowej 360 godzin

Kierunkowy REGULAMIN praktyk zawodowych dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019

Sylabus praktyki zawodowej 360 godzin (studia niestacjonarne, rok naboru 2018/2019):

semestr czwarty

semestr piąty

  • Weryfikacja efektów uczenia się

Karta oceny praktyki 720

Karta oceny praktyki 360

Wytyczne do SPRAWOZDANIA Z PRAKTYKI

Jak opisać teczkę z dokumentacją praktyk?

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do