Kryteria oceny

studia I stopnia

 • kryteria zaliczenia i oceniania pracy pisemnej > plik
 • kryteria oceniania (z punktacją) wypowiedzi pisemnej > plik
 • kryteria oceniania wypowiedzi ustnej > plik
 • kryteria oceny pracy dyplomowej > plik
 • wymagania dotyczące prac dyplomowych o charakterze wdrożeniowym na kierunku filologia polska, studia I stopnia, profil praktyczny obowiązujące od roku akad. 2021/2022 > plik

—————————————————————————————————

studia II stopnia

 • kryteria zaliczenia i oceniania pracy pisemnej > plik
 • kryteria oceniania (z punktacją) wypowiedzi pisemnej > plik
 • kryteria oceniania wypowiedzi ustnej > plik
 • kryteria oceny pracy dyplomowej > plik
 • wymagania dotyczące prac dyplomowych o charakterze wdrożeniowym na kierunku filologia polska, studia II stopnia, profil praktyczny obowiązujące od roku akad. 2021/2022 > plik

Procedura weryfikacji stopnia osiągania przez studentów efektów uczenia się założonych dla poszczególnych zajęć oraz procedura umożliwiająca sprawdzenie opanowania przez studentów umiejętności zawodowych, właściwych dla kierunku filologia polska, studia I i II stopnia, profil praktyczny

 • Udostępnij:
 • Facebook, dodaj do
 • Share on Google+
 • Twitter, dodaj do