Zagadnienia egzaminacyjne

studia I stopnia

I rok

II rok

  • literatura romantyzmu    pobierz plik
  • literatura pozytywizmu, Młodej Polski i 20-lecia międzywojennego   pobierz plik
  • poetyka z teorią literatury   pobierz plik
  • gramatyka historyczna języka polskiego   pobierz plik
  • psychologia; przygotowanie psychologiczne do nauczania w szkole podstawowej   plik
  • pedagogika; przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole podstawowej   plik
  • dziennikarstwo prasowe, radiowe i telewizyjne   pobierz plik
  • retoryka, erystyka i stylistyka dziennikarska       pobierz plik
  •  1. metodyka pracy z grupą, drama, gry i zabawy, 2. metodyka organizacji imprez (spotkania, festiwale, imprezy masowe), 3. turystyka i rekreacja w działalności kulturalnej  pobierz plik

III rok

————————————————————————————

studia II stopnia

I rok

II rok