Harmonogramy

Studia I stopnia stacjonarne – rok akademicki 2016/2017

Rok I

Rok II – kierunek filologia polska, specjalności animacja kultury lub nauczycielska, studia stacjonarne

Rok III – kierunek filologia polska, specjalność nauczycielska lub edukacja medialna i dziennikarska, studia stacjonarne

Studia II stopnia stacjonarne – rok akademicki 2016/2017

Rok I mgr – kierunek filologia polska specjalności nauczycielska lub edukacja medialna i dziennikarska, studia stacjonarne

Rok II mgr – kierunek filologia polska, specjalności nauczycielska lub edukacja medialna i dziennikarska, studia stacjonarne