Plany studiów

studia I stopnia stacjonarne – rok akademicki 2015/2016

  • rok I – kierunek: filologia polska, specjalność animacja kultury lub edukacja medialna i dziennikarska lub nauczycielska   plik
  • rok II – kierunek: filologia polska, specjalność animacja kultury lub edukacja medialna i dziennikarska lub nauczycielska   plik
  • rok III – kierunek: filologia polska, specjalność animacja kultury lub edukacja medialna i dziennikarska lub nauczycielska   plik

studia I stopnia stacjonarne – rok akademicki 2016/2017

  • rok I – kierunek: filologia polska, specjalność animacja kultury lub edukacja medialna i dziennikarska lub nauczycielska plik

studia II stopnia stacjonarne – rok akademicki 2015/2016

  • rok I – kierunek: filologia polska, specjalność animacja kultury lub edukacja medialna i dziennikarska lub nauczycielska   plik
  • rok II – kierunek: filologia polska, specjalność animacja kultury lub edukacja medialna i dziennikarska lub nauczycielska   plik

studia II stopnia stacjonarne – rok akademicki 2016/2017

  • rok I – kierunek: filologia polska, specjalność animacja kultury lub edukacja medialna i dziennikarska lub nauczycielska plik

studia II stopnia niestacjonarne – rok akademicki 2016/2017

  • rok I – kierunek: filologia polska, specjalność animacja kultury lub edukacja medialna i dziennikarska lub nauczycielska plik