Praktyki

Prosimy także o zapoznanie się z dokumentami:

  • Uchwała nr 169/2017 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 15 XII 2017 r. w sprawie określenia warunków zwalniania studentów z obowiązku odbycia praktyki zawodowej     >>plik
  • Obowiązujące w IH PWSZ procedury zwalniania studentów z obowiązku odbycia praktyki zawodowej  >>plik

 

STUDIA I STOPNIA

plan praktyk zawodowych w roku akademickim 2017/2018    >>plik

KARTY OCENY PRAKTYKI

  • karta oceny praktyki śródrocznej, ciągłej – specjalność animacja kultury  >>plik

Ankieta służąca ocenie efektów kształcenia i organizacji praktyki zawodowej na studiach I stopnia

———————————————————————————————————-

STUDIA II STOPNIA

plan praktyk zawodowych w roku akademickim 2017/2018    >> plik

  • praktyki, specjalność edukacja medialna i dziennikarska >> plik
  • praktyki, specjalność nauczycielska >>plik

KARTY OCENY PRAKTYKI

  • Karta oceny praktyki zawodowej – specjalność edukacja medialna i dziennikarska >> plik
  • Karta oceny praktyki psychologiczno-pedagogicznej – specjalność nauczycielska >> plik
  • Karta oceny praktyki zawodowej – specjalność nauczycielska >>plik

Ankieta służąca ocenie efektów kształcenia i organizacji praktyki zawodowej na studiach II stopnia