Praktyki

STUDIA I STOPNIA

plan praktyk zawodowych w roku akademickim 2016-2017    >>plik

KARTY OCENY PRAKTYKI

  • karta oceny praktyki śródrocznej, ciągłej – specjalność animacja kultury  >>plik

Ankieta służąca ocenie efektów kształcenia i organizacji praktyki zawodowej na studiach I stopnia

———————————————————————————————————-

STUDIA II STOPNIA

plan praktyk zawodowych w roku akademickim 2016-2017    >>plik

KARTY OCENY PRAKTYKI

Ankieta służąca ocenie efektów kształcenia i organizacji praktyki zawodowej na studiach II stopnia