Praktyki

STUDIA I STOPNIA

plan praktyk zawodowych w roku akademickim 2017/2018    >>plik

KARTY OCENY PRAKTYKI

  • karta oceny praktyki śródrocznej, ciągłej – specjalność animacja kultury  >>plik

Ankieta służąca ocenie efektów kształcenia i organizacji praktyki zawodowej na studiach I stopnia

———————————————————————————————————-

STUDIA II STOPNIA

plan praktyk zawodowych w roku akademickim 2017/2018    >> plik

  • praktyki, specjalność edukacja medialna i dziennikarska >> plik
  • praktyki, specjalność nauczycielska >>plik

KARTY OCENY PRAKTYKI

  • Karta oceny praktyki zawodowej – specjalność edukacja medialna i dziennikarska >> plik
  • Karta oceny praktyki psychologiczno-pedagogicznej – specjalność nauczycielska >> plik
  • Karta oceny praktyki zawodowej – specjalność nauczycielska >>plik

Ankieta służąca ocenie efektów kształcenia i organizacji praktyki zawodowej na studiach II stopnia