Praktyki

Prosimy także o zapoznanie się z dokumentami:

 • Uchwała nr 169/2017 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 15 XII 2017 r. w sprawie określenia warunków zwalniania studentów z obowiązku odbycia praktyki zawodowej     >>plik
 • Obowiązujące w IH PWSZ procedury zwalniania studentów z obowiązku odbycia praktyki zawodowej  >>plik

STUDIA I STOPNIA

Plan praktyk zawodowych w roku akademickim 2019/2020

 • program praktyki, specjalność komunikowanie medialne – słowo, tekst i obraz > plik
 • program praktyki, specjalność menedżer i animator kultury > plik
 • program praktyki, specjalność nauczycielska > plik
 • program praktyki, specjalność twórcze pisarstwo > plik

KARTY OCENY PRAKTYKI

Ankieta służąca ocenie efektów kształcenia i organizacji praktyki zawodowej na studiach I stopnia

———————————————————————————————————-

STUDIA II STOPNIA

Plan praktyk zawodowych w roku akademickim 2019/2020

 • praktyki, specjalność komunikowanie wizerunkowe: promocja, reklama i public relations  >> plik
 • praktyki, specjalność język obcy w praktyce zawodowej >> plik
 • praktyki, specjalność menedżer i animator kultury >> plik
 • praktyki, specjalność nauczycielska >> plik
 • praktyki, specjalność twórcze pisarstwo >> plik

KARTY OCENY PRAKTYKI

Ankieta służąca ocenie efektów kształcenia i organizacji praktyki zawodowej na studiach II stopnia

 • Udostępnij:
 • Facebook, dodaj do
 • Share on Google+
 • Twitter, dodaj do