Filologia romańska – o specjalności

FILOLOGIA ROMAŃSKA – oferta edukacyjna

Na rok akademicki 2021/2022 proponujemy

studia stacjonarne i niestacjonarne

(szczegóły poniżej)

Zobacz film o naszej specjalności

TUTAJ

 

 Studia stacjonarne o profilu praktycznym na specjalności filologia romańska,

specjalizacja: język francuski z językiem angielskim dla potrzeb zawodowych  pozwalają:

 • nauczyć się języka francuskiego od podstaw lub rozwinąć jego znajomość,
 • poznać kulturę Francji i krajów francuskiego obszaru językowego,
 • zdobyć umiejętność komunikowania się po francusku w przedsiębiorstwie i w instytucjach kultury,
 • doskonalić znajomość języka angielskiego wykorzystywanego w świecie biznesu,
 • uczyć się w małych grupach, w salach multimedialnych, symulacyjnych, informatycznych i w laboratoriach językowych,
 • nabyć umiejętność pracy zespołowej i twórczego rozwiązywania problemów,
 • wykorzystać umiejętności językowe w czasie praktyk i stażów zawodowych w Polsce bądź za granicą,
 • uczestniczyć w spotkaniach z przedstawicielami firm poszukujących pracowników ze znajomością języka francuskiego i angielskiego,
 • rozwijać zainteresowania i współtworzyć ciekawe wydarzenia i imprezy w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego Romanistów,
 • uczestniczyć w interesujących przedsięwzięciach kulturalnych, takich jak cykliczne Dni Frankofonii,
 • wyjechać na stypendium w ramach programu Erasmus+.

Absolwent filologii romańskiej, legitymując się znajomością języka francuskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego Rady Europy i posługując się francuskim i angielskim językiem specjalistycznym, ma możliwość wykorzystania nabytej wiedzy, wykształconych umiejętności i kompetencji społecznych podejmując pracę w:

 • instytucjach administracji krajowej i międzynarodowej,
 • przedsiębiorstwach polskich i firmach zagranicznych,
 • sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka francuskiego i angielskiego.

Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia.

By poznać nas lepiej, obejrzyj GALERIĘ  zdjęć z naszej działalności na stronie specjalności FILOLOGIA ROMAŃSKATUTAJ

Zobacz plan studiów

TUTAJ

 

 

Proponuje się także studia niestacjonarne na specjalności filologia romańska, specjalizacja: język francuski dla potrzeb zawodowych.

Studia niestacjonarne o profilu praktycznym na specjalności filologia romańska, specjalizacja: język francuski dla potrzeb zawodowych  pozwalają:

 • nauczyć się języka francuskiego od podstaw lub rozwinąć jego znajomość,
 • poznać kulturę Francji i krajów francuskiego obszaru językowego,
 • zdobyć umiejętność komunikowania się po francusku w przedsiębiorstwie i w instytucjach kultury, w ramach wybranych przez studenta przedmiotów,
 • uczyć się w małych grupach, w salach multimedialnych, symulacyjnych, informatycznych i w laboratoriach językowych,
 • nabyć umiejętność pracy zespołowej i twórczego rozwiązywania problemów,
 • wykorzystać umiejętności językowe w czasie praktyk i stażów zawodowych w Polsce bądź za granicą,
 • uczestniczyć w spotkaniach z przedstawicielami firm poszukujących pracowników ze znajomością języka francuskiego,
 • rozwijać zainteresowania i współtworzyć ciekawe wydarzenia i imprezy w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego Romanistów,
 • uczestniczyć w interesujących przedsięwzięciach kulturalnych, takich jak cykliczne Dni Frankofonii,
 • wyjechać na stypendium w ramach programu Erasmus+.

Absolwent filologii romańskiej, legitymując się znajomością języka francuskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego Rady Europy i posługując się francuskim językiem specjalistycznym, ma możliwość wykorzystania nabytej wiedzy, wykształconych umiejętności i kompetencji społecznych podejmując pracę w:

 • instytucjach administracji krajowej i międzynarodowej,
 • przedsiębiorstwach polskich i firmach zagranicznych,
 • sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury francuskiej.

Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia.

By poznać nas lepiej, obejrzyj GALERIĘ  zdjęć z naszej działalności na stronie specjalności FILOLOGIA ROMAŃSKA TUTAJ

Zobacz plan studiów

TUTAJ

        Filologia romańska w PWSZ w Tarnowie to więcej niż studia!

Językiem francuskim porozumiewa się na świecie niemal 300 mln ludzi. To piąty najpopularniejszy język świata, czwarty język Internetu, trzeci język kontaktów biznesowych i drugi najczęściej wykorzystywany w dyplomacji. Między innymi dlatego jest to także trzeci najchętniej studiowany język na Ziemi. PWSZ w Tarnowie – jako jedyna tego typu uczelnia w Polsce – ma w swojej ofercie dydaktycznej kierunek Filologia o specjalności Filologia romańska. Można go studiować w trybie stacjonarnym (tzw. „dziennym”) i niestacjonarnym (tzw. „zaocznym”). Co niezwykle istotne – nasi dydaktycy zapewniają, że są w stanie nauczyć tego pięknego języka także tych, którzy wcześniej się z nim nie zetknęli. Ale studia w Tarnowie to coś zdecydowanie więcej niż tylko nauka.

Studenci, którzy podejmują w Tarnowie studia na filologii romańskiej w trybie stacjonarnym, wybierają specjalizację język francuski z językiem angielskim dla potrzeb zawodowych. Zainteresowani studiami na filologii romańskiej w trybie niestacjonarnym, decydują się na specjalizację język francuski dla potrzeb zawodowych.

– Uczą się języka francuskiego od podstaw lub doskonalą jego znajomość. Oprócz praktycznej nauki języka francuskiego, zajęcia z literatury, kultury i historii dają możliwość lepszego rozumienia i odbioru dziedzictwa kulturowego Francji i krajów francuskiego obszaru językowego – tak ważnych w bezpośrednim kontakcie z rodzimymi użytkownikami języka, szczególnie podczas wakacyjnych podróży – tłumaczy mgr Małgorzata Pociecha, zastępca kierownika Katedry Filologii ds. filologii romańskiej. – Ci, którzy decydują się spędzić ten czas turystycznie, wracają pełni wrażeń, oczarowani pięknem krajobrazów Francji, zachwyceni jej zabytkami oraz rozsmakowani w kuchni francuskiej – dodaje.

Nie brak też takich, którzy w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy i dzięki nawiązanej przez Uczelnię współpracy z wieloma interesariuszami zewnętrznymi, odbywają praktykę zawodową lub płatny staż. Jak wiadomo, Francja jest liczącą się potęgą ekonomiczną na świecie i jednym z największych inwestorów zagranicznych w Polsce. Studenci tarnowskiej filologii romańskiej już podczas studiów mają okazję do spotkań z  przedstawicielami francuskich przedsiębiorstw, firm outsourcingowych i konsultingowych w Polsce – z ewentualnymi przyszłymi pracodawcami, poszukującymi na staże i do pracy kandydatów ze znajomością języka francuskiego – tłumaczy dr Magdalena Szczepanik-Ninin, opiekun praktyk zawodowych.

Umiejętność posługiwania się językiem francuskim używanym w kontekście zawodowym i komunikowania w języku angielskim okazuje się być niezaprzeczalnym atutem i odpowiada w pełni oczekiwaniom potencjalnych pracodawców. – Doświadczenia ostatnich lat wskazują na to, że nasi studenci odbywają z powodzeniem rozmowy kwalifikacyjne w językach francuskim i angielskim i bez większych problemów znajdują  pracę w przedsiębiorstwach francuskich i polskich – relacjonuje  mgr Carine Debarges-Dusza z Katedry Filologii.

– Udowodnili to kilkakrotnie podejmując zatrudnienie w krainie bajkowej rozrywki – w Disneylandzie, największym parku rozrywki pod Paryżem. Po wakacyjnym pobycie w Disneylandzie, wrócili na kolejny rok studiów bardzo zadowoleni – ubogaceni językowo, usatysfakcjonowani wynagrodzeniem, ze wspomnieniami niezapomnianej przygody – opowiada.

– Pobyt w Disneyland Resort Paris oraz umożliwienie mi odbycia praktyk […] uważam za niesamowitą przygodę. Wyjazd do jednego z największych parków rozrywki w Europie okazał się strzałem w dziesiątkę, godnym polecenia każdej osobie zafascynowanej językami, a przede wszystkim językiem francuskim. Praca w Sports Bar na stanowisku kelnerki okazała się rajem językowym […]. Miałam możliwość również kilkakrotnie odwiedzić Paryż znajdujący się ok. 30 km od Parku Disneyland, w którym zakochałam się od pierwszego wejrzenia! Wraz z grupą znajomych udało na się również uczestniczyć w pokazie sztucznych ogni nad Wieżą Eiffla w dniu święta narodowego Francji – 14 lipca, co było dla nas ogromnym przeżyciem – opowiada Katarzyna, studentka filologii romańskiej.

– Pierwsze dni pracy były na pewno najtrudniejsze ze względu na olbrzymią dawkę języka francuskiego, napływającą z każdej strony, podczas rozmowy z managerem, ekipą oraz klientami! Jeśli chodzi o nasz poziom językowy, po pierwszym tygodniu zaaklimatyzowania się, byliśmy w stanie porozumiewać się ze wszystkimi po francusku i angielsku – dodają Agata, Grzegorz i Piotr, którzy wyjechali do Disneylandu wraz z Katarzyną.

Znajomość języka francuskiego to inwestycja w przyszłość, nie tylko dlatego, że język ten pozostaje wciąż ważnym językiem w komunikacji międzynarodowej, językiem wielu ważnych organizacji i jest wciąż obecny na wszystkich kontynentach świata. Okazuje się, że znajomość języka francuskiego, obok innych języków, staje się niezaprzeczalnym atutem w podejmowaniu pracy w Polsce. A język ten studiować można w Tarnowie ! Filologia romańska w PWSZ serdecznie zaprasza!


Nabór na studia w tarnowskiej PWSZ trwa. Szczegółowe informacje na stronie kandydat.pwsztar.edu.pl
(link do wklejenia ten – https://kandydat.pwsztar.edu.pl/info/studiapierwszegostopnia#FilologiaRomanska), pod numerem 14 6316 666, mailem – rekrutacja@pwsztar.edu.pl.

Francuski w PWSZ w Tarnowie – nauka, przygoda…

a potem pewna praca!

Jeśli chcesz odnieść sukces…

Wybierz filologię romańską w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie studia, po których będziesz biegle porozumiewał się w języku francuskim i angielskim. Umożliwią Ci one podjęcie pracy w charakterze asystenta językowego w przedsiębiorstwach polskich i firmach zagranicznych.

Ciekawostki…

Język francuski jest na świecie trzecim z kolei językiem używanym w świecie biznesu. To właśnie dzięki zdobytym doświadczeniom, nasi absolwenci mówią dzisiaj z przekonaniem:

my nie szukamy pracy, to praca szuka nas!

Dzięki nawiązanej współpracy, niektórzy skorzystali również z możliwości odbycia płatnego stażu w firmie outsourcingowej. Podjęta praca może zostać zaliczona jako praktyka zawodowa.

W trakcie studiów studenci mają możliwość rozwijania swoich umiejętności językowych, poszerzania zainteresowań i zdobywania ciekawych doświadczeń w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego Romanistów. Biorą udział w spotkaniach ze specjalistami z różnych dziedzin, prowadzą zespołowe i indywidualne prace naukowo-badawcze, wygłaszają referaty uczestnicząc w międzynarodowych konferencjach naukowych studenckich kół naukowych. Zwieńczeniem powyższych dokonań są pierwsze w ich dorobku publikacje.

Studenci podejmują również działania promocyjne na rzecz Uczelni w ramach Dni otwartych PWSZ, jak i popularyzują kulturę francuską wśród szerszej publiczności w czasie obchodów Dni Frankofonii. Uczestniczą w organizowanych w uczelniach Małopolski Dniach Jana Pawła II.

Dzięki zawartym umowom o współpracy, studenci mogą korzystać z  kilkumiesięcznych wyjazdów stypendialnych, w ramach programu Lifelong Learning – ERASMUS+, studiując w: Université de Nantes (Francja), Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg, Malonne (Belgia) oraz Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca (Rumunia).

Mieli możliwość przygotowania się do wyjazdów zagranicznych w ramach projektu edukacyjnego „Poznajmy się lepiej”, który obejmował cykl wideokonferencji ze studentami Uniwersytetu w Nantes, we Francji. Kształtowali oni swój pogląd na odmienność kulturową i doskonalili język francuski, jednocześnie pomagając studentom z Uniwersytetu w Nantes w nauce języka polskiego.

Po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia.

Język francuski, obecny na wszystkich kontynentach, pozostaje wciąż oknem na świat!

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY !!!

 • Udostępnij:
 • Facebook, dodaj do
 • Share on Google+
 • Twitter, dodaj do