Filologia romańska – o specjalności

FILOLOGIA ROMAŃSKA – oferta edukacyjna

na rok akademicki 2017-2018

Zobacz film o naszej specjalności

TUTAJ

 

 Studia stacjonarne o profilu praktycznym na specjalności filologia romańska,

specjalizacja: język francuski z językiem angielskim dla potrzeb zawodowych  pozwalają:

 • nauczyć się języka francuskiego od podstaw lub rozwinąć jego znajomość,
 • poznać kulturę Francji, jej literaturę i historię,
 • dokonać wyboru interesujących studenta przedmiotów z zakresu języka francuskiego i języka angielskiego dla potrzeb zawodowych,
 • zdobyć umiejętność komunikowania się po francusku w przedsiębiorstwie, branży turystycznej i instytucjach kultury,
 • doskonalić znajomość języka angielskiego wykorzystywanego w świecie biznesu,
 • uczyć się w małych grupach, w salach multimedialnych, symulacyjnych, informatycznych i w laboratoriach językowych,
 • nabyć umiejętność pracy zespołowej i twórczego rozwiązywania problemów,
 • wykorzystać umiejętności językowe w czasie praktyk i stażów zawodowych w Polsce bądź za granicą,
 • uczestniczyć w spotkaniach z przedstawicielami firm poszukujących pracowników ze znajomością języka francuskiego i angielskiego,
 • współtworzyć ciekawe wydarzenia i imprezy w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego Romanistów,
 • uczestniczyć w interesujących przedsięwzięciach kulturalnych, takich jak cykliczne Dni Frankofonii i wideokonferencjach z francuskojęzycznymi studentami,
 • wyjechać na stypendium w ramach programu Erasmus+,
 • potwierdzić znajomość języka francuskiego używanego w kontaktach zawodowych certyfikatem TFI™ (Test de français international™) oraz języka angielskiego – certyfikatem TOEIC.

Absolwent filologii romańskiej, legitymując się znajomością języka francuskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego Rady Europy i posługując się francuskim i angielskim językiem specjalistycznym, ma możliwość wykorzystania nabytej wiedzy, wykształconych umiejętności i kompetencji społecznych podejmując pracę w:

 • instytucjach administracji krajowej i międzynarodowej,
 • przedsiębiorstwach polskich i firmach zagranicznych,
 • branży turystycznej,
 • sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka francuskiego i angielskiego.

Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia.

 

Od roku akademickiego 2017/2018 proponuje się studia niestacjonarne na specjalności filologia romańska, specjalizacja: język francuski dla potrzeb zawodowych.

Studia niestacjonarne o profilu praktycznym na specjalności filologia romańska, specjalizacja: język francuski dla potrzeb zawodowych  pozwalają:

 • nauczyć się języka francuskiego od podstaw lub rozwinąć jego znajomość,
 • poznać kulturę Francji, jej literaturę i historię,
 • zdobyć umiejętność komunikowania się po francusku w przedsiębiorstwie, branży turystycznej i instytucjach kultury, w ramach wybranych przez studenta przedmiotów,
 • uczyć się w małych grupach, w salach multimedialnych, symulacyjnych, informatycznych i w laboratoriach językowych,
 • nabyć umiejętność pracy zespołowej i twórczego rozwiązywania problemów,
 • wykorzystać umiejętności językowe w czasie praktyk i stażów zawodowych w Polsce bądź za granicą,
 • uczestniczyć w spotkaniach z przedstawicielami firm poszukujących pracowników ze znajomością języka francuskiego,
 • współtworzyć ciekawe wydarzenia i imprezy w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego Romanistów,
 • uczestniczyć w interesujących przedsięwzięciach kulturalnych, takich jak cykliczne Dni Frankofonii i wideokonferencjach z francuskojęzycznymi studentami,
 • wyjechać na stypendium w ramach programu Erasmus+,
 • potwierdzić znajomość języka francuskiego używanego w kontaktach zawodowych certyfikatem TFI™ (Test de français international™).

Absolwent filologii romańskiej, legitymując się znajomością języka francuskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego Rady Europy i posługując się francuskim językiem specjalistycznym, ma możliwość wykorzystania nabytej wiedzy, wykształconych umiejętności i kompetencji społecznych podejmując pracę w:

 • instytucjach administracji krajowej i międzynarodowej,
 • przedsiębiorstwach polskich i firmach zagranicznych,
 • branży turystycznej,
 • sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury francuskiej.

Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia.

Francuski w PWSZ w Tarnowie – nauka, przygoda…

a potem pewna praca!

Jeśli chcesz:

nauczyć się języka francuskiego od podstaw lub rozwinąć jego znajomość,

zdobyć umiejętność komunikowania się po francusku w przedsiębiorstwie, branży turystycznej i kulturze,

doskonalić znajomość języka angielskiego wykorzystywanego w świecie biznesu,

poznać kulturę Francji, jej literaturę i historię,

uczyć się w małych grupach w salach multimedialnych, symulacyjnych, informatycznych i w laboratoriach językowych,

nabyć umiejętność pracy zespołowej i twórczego rozwiązywania problemów,

współtworzyć ciekawe wydarzenia i imprezy w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego Romanistów,

uczestniczyć w interesujących przedsięwzięciach kulturalnych i wideokonferencjach z francuskojęzycznymi studentami,

wyjechać na stypendium w ramach programu Erasmus+,

potwierdzić znajomość języka francuskiego używanego w kontaktach zawodowych certyfikatem TFI™ (Test de français international™),

odnieść sukces…

wybierz filologię romańską w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie studia, po których będziesz biegle porozumiewał się w języku francuskim i angielskim. Umożliwią Ci one podjęcie pracy w charakterze asystenta językowego w przedsiębiorstwach polskich i firmach zagranicznych, w branży turystycznej i w placówkach kulturalnych.

Ciekawostki…

Spora grupa naszych studentów i absolwentów przekonała się, że zdobyte umiejętności językowe i kompetencje społeczne zadecydowały o akceptacji ich kandydatury i o przyjęciu do pracy w Disneylandzie, największym parku rozrywki w Paryżu oraz w firmach międzynarodowych z siedzibą w Polsce, takich jak: Sopra Steria, Schell, IBM, Capgemini i inne.

Język francuski jest na świecie trzecim z kolei językiem używanym w świecie biznesu. To właśnie dzięki zdobytym doświadczeniom, nasi absolwenci mówią dzisiaj z przekonaniem:

my nie szukamy pracy, to praca szuka nas!

Dzięki nawiązanej współpracy, niektórzy skorzystali również z możliwości odbycia płatnego stażu w firmie outsourcingowej. Podjęta praca może zostać zaliczona jako praktyka zawodowa.

W trakcie studiów studenci mają możliwość rozwijania swoich umiejętności językowych, poszerzania zainteresowań i zdobywania ciekawych doświadczeń w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego Romanistów. Biorą udział w spotkaniach ze specjalistami z różnych dziedzin, prowadzą zespołowe i indywidualne prace naukowo-badawcze, wygłaszają referaty uczestnicząc w międzynarodowych konferencjach naukowych studenckich kół naukowych. Zwieńczeniem powyższych dokonań są pierwsze w ich dorobku publikacje.

Studenci podejmują również działania promocyjne na rzecz Uczelni w ramach Dni otwartych PWSZ, jak i popularyzują kulturę francuską wśród szerszej publiczności w czasie obchodów Dni Frankofonii. Uczestniczą w organizowanych w uczelniach Małopolski Dniach Jana Pawła II.

Dzięki zawartym umowom o współpracy, studenci korzystają z kilkumiesięcznych wyjazdów stypendialnych, w ramach programu Lifelong Learning – ERASMUS+, studiując w: Université de Nantes (Francja), Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg, Malonne (Belgia) oraz Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca (Rumunia), (zobacz: opinie studentów o wyjazdach).

Mają możliwość przygotowania się do wyjazdów zagranicznych w ramach projektu edukacyjnego „Poznajmy się lepiej”, który obejmuje cykl wideokonferencji ze studentami Uniwersytetu w Nantes, we Francji. Kształtują oni swój pogląd na odmienność kulturową i doskonalą język francuski, jednocześnie pomagając studentom z Uniwersytetu w Nantes w nauce języka polskiego.

Po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia.

By poznać nas lepiej, obejrzyj GALERIĘ  na stronie specjalności FILOLOGIA ROMAŃSKA!

Język francuski, obecny na wszystkich kontynentach, pozostaje wciąż oknem na świat!

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY !!!

  Zapraszamy do obejrzenia filmu (dostępny TUTAJ) o specjalności filologia romańska przygotowanego przez naszych studentów

 

 Poniższa prezentacja przedstawia zakres działalności naszego Zakładu

 

Dlaczego warto uczyć się języka francuskiego?

zobacz TUTAJ