Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

 

Złożenie pracy dyplomowej i egzamin dyplomowy

Praca dyplomowa powinna być napisana zgodnie z

Zasadami pisania pracy licencjackiej (dostępne TUTAJ) obowiązującymi na Kierunku Filologia.

Zasady oceniania prac licencjackich na kierunku Filologia (TUTAJ)

Oświadczenie o zasadach przechowywania i kontroli samodzielności prac (zał. nr 2) – do złożenia osobno  (TUTAJ)

Oświadczenie studenta o samodzielnym napisaniu pracy (zał. nr 3) – składane osobno lub jako ostatnia strona pracy  (TUTAJ)

 Wzór podania o przedłużenie terminu złożenia pracy – w przypadku prośby studenta o przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej (TUTAJ)

 1. Złożenie pracy dyplomowej
 • Promotor pracy sprawdza ostateczną wersję pracy w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym i przedkłada w sekretariacie Wydziału Humanistycznego podpisany raport ogólny pobrany z systemu.
 • Student(ka) składa pracę dyplomową i inne dokumenty w sekretariacie Wydziału Humanistycznego zgodnie z Wymogami dotyczącymi złożenia pracy dyplomowej (TUTAJ).
 • Jeżeli Egzamin dyplomowy ma mieć formę zdalną, Student(ka) kieruje prośbę do Dziekana Wydziału o dopuszczenie do egzaminu w trybie zdalnym (załącznik nr 1 lub 2 do Zarządzenia Nr 55/2020 Rektora PWSZ w Tarnowie – TUTAJ).
 • Termin Egzaminu dyplomowego wyznaczany jest z datą minimum 14 dni po złożeniu pracy.
 1. Przygotowanie egzaminu dyplomowego
 • Promotor przedstawia Kierownikowi/Zastępcy propozycje terminu obrony oraz składu Komisji Egzaminu dyplomowego, a po uzyskaniu akceptacji (np. w formie mailowej), informuje sekretariat Wydziału Humanistycznego oraz przewodniczących Komisji Egzaminu dyplomowego o planowanych obronach.
 • Na promotorze ciąży też obowiązek upewnienia się, że Recenzenci otrzymali prace do oceny oraz że Student(ka) zna termin obrony pracy.
 • W przypadku obrony zdalnej :

– Student upewnia się, że jest zarejestrowany na platformie Microsoft Teams na adresie z domeną PWSZ: nr_albumu@student.pwsztar.edu.pl

– Przewodniczący Komisji/ osoba stanowiąca wsparcie techniczne, ustala spotkanie w kalendarzu na platformie Microsoft Teams i przesyła informację mailową wszystkim osobom, których to zdarzenie dotyczy.

 • Członkowie Komisji oraz student potwierdzają otrzymanie informacji, po sprawdzeniu, że mają dostęp do spotkania.
 • Promotor pracy i Recenzent oceniają pracę wg Zasad oceniania pracy licencjackiej  i przekazuje recenzję pracy dyplomowej Komisji Egzaminu dyplomowego, Autorce/Autorowi pracy oraz składa (przesyła) podpisany egzemplarz recenzji w dziekanacie WH.
 1. Egzamin dyplomowy
 • Przeprowadzany jest zgodnie z §39 ust. 2  Regulaminu studiów PWSZ w Tarnowie.
 • Jeżeli Egzamin dyplomowy ma formę zdalną, dodatkowo obowiązują procedury wyszczególnione w §4 Zarządzenia Nr 55/2020 Rektora PWSZ w Tarnowie.

 • Udostępnij:
 • Facebook, dodaj do
 • Share on Google+
 • Twitter, dodaj do