Galeria

Język francuski… kluczem do sukcesu!

W dniu 17 listopada 2017 r. odbyła się, w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, konferencja pt. Francuski klucz do sukcesu – rola i znaczenie języka francuskiego w szkole i na rynku pracy, zorganizowana przez Konsulat generalny Francji, Instytut Francuski w Polsce oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Obrady zaplanowano w dwóch dyskusjach panelowych: „Znaczenie języka francuskiego na rynku pracy” oraz „Rola szkoły i jej partnerów w nauczaniu języka francuskiego jako próba odpowiedzi na zapotrzebowania rynku pracy”. W drugim z nich uczestniczył Pan prof. dr hab. Wacław Rapak, Dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz profesor PWSZ w Tarnowie, reprezentując środowisko uniwersyteckie. Wypowiedzi uczestników dyskusji – przedstawicieli świata edukacji i nauki, biznesu oraz dyplomacji – świadczą niezbicie o tym, że rola języka francuskiego w tych obszarach pozostaje wciąż ogromna i nadal występuje duże zapotrzebowanie na osoby biegle posługujące się francuskim. Francja jest trzecim, pod względem wielkości, inwestorem w Polsce, a ponadto czwartym odbiorcą polskiego eksportu. Wciąż istnieje na polskim rynku pracy zapotrzebowanie na osoby z językiem francuskim, bo, jak podkreślano – około 1500 firm wciąż ich poszukuje! Nie tylko wielkie koncerny, ale także średnie i małe firmy, zakładające filie w Polsce, reprezentujące kluczowe dla gospodarki sektory, wciąż szukają pracowników ze znajomością języka francuskiego, najlepiej takich, którzy nie tylko „mówią” w tym języku, ale jeszcze potrafią w nim „myśleć”, bo znają dobrze kulturę, a owa dwukulturowość niezmiernie poprawia komunikację. Najmilej widziany przez pracodawców profil językowy kandydata poszukującego pracy to biegła znajomość języków francuskiego i angielskiego. A najlepiej, żeby znajomość szeroko pojętej kultury dopełniała znajomość języka traktowanego jako narzędzie użyteczne do pracy w firmie. Podkreślano, że miejsca pracy czekają, gdyż kandydatów wciąż brakuje! Bez wahania stwierdzono, że, z jednej strony – język francuski był językiem arystokracji i jest nim również dzisiaj, co przejawia się w tym, że przemysł tzw. „luksusowy” eksportuje swe produkty na cały świat, a wiele produkujących je przedsiębiorstw ma swe korzenie we Francji. Z drugiej strony, francuski jest językiem Afryki, młodego i dynamicznego kontynentu, który wkrótce potroi dotychczasową liczbę swych mieszkańców. Można więc przewidywać, że jego rola będzie rosła.

Francuscy przedstawiciele świata nauki, biznesu i dyplomacji, od Pana Konsula generalnego Francji po przedstawicieli francuskich firm, zaprezentowali łatwość i poprawność w posługiwaniu się językiem polskim, którą wszyscy podziwialiśmy. W odpowiedzi na nasze pytania, jak nauczyli się „trudnego” języka polskiego, podkreślali, że „należy odejść od stereotypów, bo nie ma języków łatwych” oraz że „nie ma efektów bez pracy”. A Pan Konsul generalny dodał: „Wiem to z własnego przykładu – uczę się polskiego, bo lubię ten język”. Jeśli oni potrafią poznać nasz język, to… studenci polscy także mogą opanować francuski, by odnieść sukces!

Program konferencji dostępny TUTAJ

 

Rok akademicki 2016/17

 

Szachy po francusku? Pourquoi pas! (Dlaczego nie!)

PWSZ w Tarnowie włączyła się w Małopolską Noc Naukowców, zorganizowaną przez wiele szkół i instytucji dn. 29 IX 2017 r. Podczas tej niezwykłej Nocy nie zabrakło akordów francuskich. Obok licznych innych atrakcji, dzięki inwencji dr Magdaleny Szczepanik-Ninin, śmiałkowie wtajemniczeni w arkana gry w szachy (i ci mniej wtajemniczeni) mogli spróbować swoich sił w tej grze na wielkiej planszy, a ponadto – posługując się językiem francuskim! Liczne grupy dzieci i młodzieży miło spędziły wieczór w PWSZ pod opieką dr Magdaleny Szczepanik-Ninin i mgr Małgorzaty Pociechy. Inicjatywa cieszyła się wielkim zainteresowaniem i dostarczyła świetnej rozrywki starszym i młodszym ochotnikom!

Zobacz film informujący o naszej specjalności

TUTAJ

Ksenia Śliwa, studentka  III roku filologii romańskiej, odnosi wokalne sukcesy na skalę międzynarodową!

Ksenia Śliwa, studentka III roku filologii romańskiej, zdobywa laury nominujące ją do udziału w konkursach międzynarodowych. W Krakowskim Festiwalu Piosenki Francuskiej, który odbył się dn. 19 maja br., zdobyła Grand Prix Spécial du Comité de Jumelage de Fontainebleau (tygodniowe warsztaty wokalne w Fontainebleau) oraz nominację do Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Francuskiej w Budapeszcie. Tamże, w stolicy Węgier,  dn. 23 czerwca br., zdobyła drugie miejsce!

Odniesiony sukces wpisuje ją w poczet studentów PWSZ sięgających po międzynarodowe laury! Wygrała też Open Festiwal, dn. 10 i 11 czerwca, podczas którego przyznano jej pierwsze miejsce i nagrodę specjalną. Zakwalifikowała się do II etapu Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Francuskiej o Grand Prix Édith Piaf. Jest laureatką wielu festiwali piosenki francuskiej, europejskiej, jazzowej, musicalowej, aktorskiej i religijnej o stopniu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Dwa lata temu, dzięki uprzejmości Michała Bajora (od którego otrzymała osobisty podkład), zdecydowała się po raz pierwszy wziąć udział w Festiwalu Piosenki Francuskiej. Jest absolwentką Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w klasie skrzypiec i fletu poprzecznego.

W naszej Uczelni mogliśmy już wielokrotnie posłuchać jej niezwykłego głosu. Ksenia ubogaciła swym występami wokalnymi ostatni Dzień Jana Pawła II („Miłosierdzie”) zorganizowany w PWSZ w dn. 9 listopada 2016 r. Poszczególne punkty bogatego programu Dnia przeplatane były następującymi utworami w jej wykonaniu: hymn krakowskich Światowych Dni Młodzieży „Błogosławieni miłosierni”, „Zdumienie”, „Zostań z nami”. Występowała podczas dorocznie organizowanych przez filologię romańską Dni Frankofonii – podczas tegorocznych, marcowych Dni wykonała piosenki Édith Piaf „L’hymne à l’amour” i „L’accordéoniste”.

Serdecznie gratulujemy sukcesów naszej utalentowanej studentce i mamy nadzieję, że jeszcze niejednokrotnie posłuchamy jej pięknego głosu i niezwykle ekspresyjnego wykonania utworów tak w języku polskim, jak i francuskim.

Posłuchaj, jak Ksenia śpiewa w naszym filmie

TUTAJ

 

Studentki filologii romańskiej o komunikacji niewerbalnej, francuskim i modzie na Konferencji Studenckich Kół Naukowych

Bardzo ważnym elementem tegorocznego święta Uczelni była X Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych poświęcona “Komunikacji wczoraj i dziś”, która odbyła się w murach naszej Uczelni w dn. 17 maja 2017 r. Zorganizowali ją studenci zrzeszeni w kołach naukowych PWSZ. Udział swój zgłosiło aż 68 studenckich kół naukowych, a na obrady i wspólne świętowanie przyjechało do nas około 200 uczestników czynnych i biernych z 15 Uczelni z całej Polski.  Nie zabrakło studentek z naszego Studenckiego Koła Naukowego Romanistów.

Anna Gruszczyńska i Gabriela Jabłońska aktywnie uczestniczyły w organizacji Konferencji.

W prace przygotowawcze włączyła się też dr Agata Kraszewska, Opiekun SKNR i to pod jej kierunkiem studentki napisały swe wystąpienie.

Podczas sesji prowadzonej przez dr Agatę Kraszewską wygłosiły referat pt. „Komunikacja niewerbalna poprzez modę ze szczyptą języka francuskiego”. Ich wystąpienie na temat stroju, jego ewolucji i roli w kontaktowaniu się ludzi, zwieńczone refleksją na temat zapożyczeń z języka francuskiego dotyczących tkanin, ubioru i mody wzbudziło żywe zainteresowanie i uznanie zebranych.

A oto wspomnienia Autorek referatu:

 „Przez pół roku miałam przyjemność współtworzyć Ogólnopolską Konferencję Kół Naukowych. Było to bardzo emocjonujące doświadczenie. Oprócz samej organizacji, razem z koleżanką, Gabrielą Jabłońską, podjęłyśmy próbę napisania referatu „Komunikacja niewerbalna poprzez modę ze szczyptą języka francuskiego”. Skupiłyśmy się na kodach pozajęzykowych m.in. kod mimiczny, gestowy, zapachowy oraz aparycji, które są ważne w komunikowaniu się. Tak naprawdę to kod aparycyjny jest pierwszym czynnikiem, na który zwracamy uwagę u drugiej osoby. W dziedzinie mody nie mogłyśmy pominąć języka francuskiego i samego Paryża jako jej stolicy. Zajęłyśmy się francuskimi zapożyczeniami w języku polskim. Policzywszy słowa koncentrujące się na modzie, dowiedziałyśmy się, że jest ich aż 104. Jest to dość spora grupa, która została na zawsze w naszym ojczystym języku. Co więcej, okazuje się, że nie wszystkie francuskie współczesne znaczenia są takie same jak przed laty, a nawet przed wiekami. Dzięki temu możemy dowiedzieć się, jak szybko język ewoluuje i skąd oraz jaki był pierwowzór danego słowa”.

Anna Gruszczyńska

„Czas organizowania Konferencji oraz przygotowywania pracy to bardzo ważne doświadczenie dla mnie. Pozwoliło mi ono znacznie pogłębić moją wiedzę na temat komunikacji niewerbalnej, historii mody francuskiej czy galicyzmów. Odkryć jak ważne znaczenie ma nasz wygląd w komunikacji międzyludzkiej. W czasie całej tej półrocznej pracy, nie sposób nie wspomnieć ogromnej pomocy płynącej ze strony wykładowców, szczególnie dr Agaty Kraszewskiej, która cały czas służyła nam pomocną dłonią”.

Gabriela Jabłońska

Studenci filologii romańskiej i germańskiej z wizytą szkoleniową w firmie Sopra Steria w Katowicach

W dniach 9 i 10 maja 2017 roku grupa studentów filologii romańskiej i filologii germańskiej  z dwojgiem opiekunów – dr Magdaleną Szczepanik-Ninin i drem Radosławem Pytlikiem  złożyła dwudniową wizytę w polskim oddziale firmy Sopra Steria, mieszczącym się w Katowicach (budynek Altus, ul. Uniwersytecka 13). Studenci zapoznali się z możliwością odbycia stażu w firmie oraz z wybranymi projektami, wzięli udział w warsztatach szkoleniowych, a także w niespodziankach i atrakcjach, które na nich czekały (zwiedzili Muzeum Śląskie, uczestniczyli w grze grupowej Escape Room, integrowali się na wspólnej kolacji).

Wizyta wpisuje się we współpracę, która istnieje od kilku lat pomiędzy firmą Sopra Steria a Instytutem Humanistycznym naszej Uczelni. Sopra Steria – firma o francuskich korzeniach – jest europejskim liderem w transformacji cyfrowej. Zapewnia jedną z najbardziej wszechstronnych ofert na światowym rynku usług doradztwa, integracji systemów i rozwoju oprogramowania. Głównym językiem komunikacji w firmie jest język francuski, ale realizuje ona też projekty wymagające dobrej znajomości języka niemieckiego.

Oto wrażenia uczestniczek – studentek filologii romańskiej z tego pobytu: 

 „Dzięki krótkiemu pobytowi w Sopra Sterii, która swoją siedzibę ma w Katowicach, nauczyłam się jednej ważnej rzeczy – nie należy wątpić w swoje umiejętności. Podczas szkoleń i warsztatów, prowadzonych przez pracowników firmy, mogłam nauczyć się nie tylko jak pracuje firma i jakie usługi oferuje, ale również poznać samą siebie i swoje zalety, które są bardzo ważne dla przyszłego pracodawcy. Uważam, że firma Sopra Steria to dobry start w przyszłość”.

Anna Gruszczyńska

 „Pobyt w Sopra Sterii w Katowicach przede wszystkim uświadomił mi, że polski rynek pracy jest szeroko otwarty dla romanistów. Firma ta stawia na rozwój osobisty i językowy pracownika, a wszystko w niezwykle przyjaznej atmosferze”.

Patrycja Olewniczak

 „Pobyt w firmie Sopra Steria był dla mnie fantastycznym doświadczeniem. Bogato rozbudowany program wizyty pozwolił nam nie tylko zgłębić wiedzę na temat funkcjonowania tego przedsiębiorstwa, ale także zapoznać się z możliwością odbycia stażu czy poznać miasto”.

Gabriela Jabłońska

„Jestem bardzo zadowolona z wyjazdu do firmy Sopra Steria w Katowicach. Według mnie, zajęcia były bardzo dobrze zorganizowane, tak że każdy uczestnik bez żadnego problemu miał możliwość dowiedzieć się jak ta firma funkcjonuje. Dodatkowo, pracodawcy i pracownicy byli bardzo mili, zawsze uprzejmie odpowiadali na zadawane pytania. Myślę, że w przyszłości chciałabym spróbować podjąć pracę w Sopra Sterii”.

Dominika Burchart

 

 

Dni Frankofonii 2017

– po raz 15-ty w PWSZ!

Obchody Dni Frankofonii miały miejsce w murach naszej Uczelni w dniach 20, 22, 23 i 24 marca 2017 r. Była to już 15-ta w PWSZ, jubileuszowa edycja tego wydarzenia.

               Na te szczególne dni przygotowaliśmy bogaty program – prezentacje, referaty, warsztaty i konkurs, urozmaicone grami, zabawami i quizami, których zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody! Poniżej relacja z wydarzenia.

Poniedziałek, 20 marca

10.00 – otwarcie Dni Frankofonii

Co to jest Frankofonia?/ Qu’est-ce que la Francophonie? – prezentacja studentów II roku administracji międzynarodowej i unijnej z językiem francuskim

10.15 – konkurs dla młodzieży gimnazjalnej Odkrywamy francuskie Departamenty Zamorskie / A la découverte des Départements Français d’Outre–Mer, realizowany we współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie

12.45-13.15 – Nowa Kaledonia i jej atrakcje turystyczne / La Nouvelle Calédonie et ses attractions touristiques – spotkanie z Feliksem Touati

13.15 – ogłoszenie wyników konkursu

 17.00-19.00 – wideokonferencja ze studentami z Uniwersytetu Nantes we Francji, w ramach projektu edukacyjnego Poznajmy się lepiej/ Faisons plus ample connaissance (budynek A, sala A203)

Środa, 22 marca

9.45-10.00 – Co to jest Frankofonia?/ Qu’est-ce que la Francophonie? – prezentacja studentów II roku administracji międzynarodowej i unijnej z językiem francuskim

10.00-10.15 – Nowa Kaledonia i jej atrakcje turystyczne / La Nouvelle Calédonie et ses attractions touristiques – spotkanie z Feliksem Touati

10.15-10.45 – Sesja popularnonaukowa Francja i Polska wczoraj i dziś / La France et la Pologne hier et aujourd’hui – referaty Ilony Motyki i Roberta Dziadury-Kotwicy, studentów III roku filologii romańskiej oraz Anny Gruszczyńskiej i Gabrieli Jabłońskiej, studentek II roku filologii romańskiej

10.45-11.00 – Francuskie piosenki w wykonaniu Kseni Śliwy, studentki III roku filologii romańskiej

11.00-11.15 – Pani Katarzyna Banaś – prezentacja agencji Campus France i studiów we Francji

11.15-11.30 – Doświadczenia zawodowe studentów filologii romańskiej

11.30-12.00 – Mini-konkursy – gry i zabawy promujące dziedzictwo kulturowe Francji, przygotowane przez studentów filologii romańskiej (budynek C, sala C06)

12.00-13.00 – Odkrywamy Prowansję / La Provence par tous les sens – warsztaty  prowadzone przez mgra Andrzeja Stańczyka

13.00-13.30 – Quiz tematyczny na temat Prowansji

Czwartek, 23 marca

10.00-11.00 – Sławni Polacy we Francji / Les Polonais célèbres en France – warsztaty prowadzone przez mgr Małgorzatę Pociechę i mgr Carine Debarges-Duszę

11.30-12.30 – Język francuski dla potrzeb zawodowych / Le français pour les besoins professionnels – warsztaty prowadzone przez dr Barbarę Cynarską-Chomicką

Piątek, 24 marca

 9.45-10.45 ­– Alpy Francuskie – widoki i wspomnienia z podróży / Les Alpes françaises – paysages et souvenirs du voyage – warsztaty prowadzone przez mgr Annę Grabowską

11.00-12.00 – Po Paryżu i nie tylko:  śladem francuskich impresjonistów / Dans Paris et plus encore: sur les traces des impressionnistes français – warsztaty prowadzone przez dr Agatę Kraszewską

12.15-13.00 – Paryż dla młodych / Paris pour les jeunes – spotkanie z Feliksem Touati

 

Filologia romańska

na Dniu Otwartym Uczelni

W piątek, 10 marca 2017 r. Pracownicy i Studenci specjalności filologia romańska oraz administracji międzynarodowej i unijnej z językiem francuskim dyżurujący w punkcie informacyjnym naszej filologii oblegani byli przez odwiedzających tarnowską Uczelnię.

W ramach Gry Terenowej uczniowie zmierzyli się z zadaniami do wykonania i wykazali się wiedzą na temat Francji, jej geografii i kultury. Gry i zabawy francuskie zaciekawiły młodych gości, a niesłabnącym zainteresowaniem cieszyła się popularna w krajach śródziemnomorskich gra w kule (jeu aux boules / à la pétanque).

 

 

Spotkanie Bożonarodzeniowe

Soirée Noël  na filologii romańskiej

Dnia 4 stycznia 2017 roku o godz. 13.30 w sali A104 miało miejsce Spotkanie Bożonarodzeniowe studentów i pracowników filologii romańskiej oraz osób zainteresowanych językiem francuskim.

Zgodnie z kilkunastoletnią już tradycją, miłośnicy języka francuskiego spotkali się, by wspólnie świętować przy dźwiękach kolęd francuskich, włoskich i polskich, aby życzyć sobie nawzajem Bonne Année, a w świąteczny nastrój wprowadziły nas niespodzianki przygotowane przez członków Studenckiego Koła Naukowego Romanistów, prezentacje w językach romańskich i filmy-relacje o spędzaniu Świąt we Francji i we Włoszech. Wybrano także „królowe de la galette” – ciasta przygotowywanego tradycyjnie we Francji na 6 stycznia. Wszystkich zaskoczyła wizyta osobliwie ubranej włoskiej wysłanniczki – Befany, która zjawiła się z łakociami dla zebranych.

Studenci filologii romańskiej oraz studenci administracji międzynarodowej i unijnej z językiem francuskim, goście oraz pracownicy FR dobrze się bawili podczas spotkania!

 

X Małopolska Noc Naukowców w PWSZ z… Francją i francuskim!

Jubileuszowa, dziesiąta już edycja Małopolskiej Nocy Naukowców odbyła się w naszej Uczelni się w pogodny, piątkowy wieczór, 30 września 2016 r. Przyciągnęła – jak co roku – rzesze małych i młodych odkrywców i miłośników nauki. Dla ukazania chętnym języka i kultury francuskiej pracownicy Zakładu Filologii Romańskiej i studenci romanistyki przygotowali (w budynku C, na pierwszym i trzecim piętrze) warsztaty, quizy i zabawy. Brali udział w nich ludzie młodzi, a zwłaszcza uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych wraz z rodzicami lub nawet całymi grupami, pod opieką nauczycieli. Najliczniejszą grupę uczestników naszych warsztatów  stanowiły gimnazjalistki z klasy I e i II e z Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Tarnowie. W przygotowanym przez pracowników romanistyki, bogatym programie znalazły się warsztaty językowe i kulturalne w trzech odsłonach: Język francuski na wesoło (2 edycje w laboratorium fonetycznym), które poprowadziła dr Agata Kraszewska, Język francuski dla potrzeb zawodowych (2 edycje) – dr Barbara Cynarska-Chomicka oraz Sławni Polacy we Francji, które przygotowały mgr Małgorzata Pociecha i mgr Carine Debarges-Dusza.

Nie zabrakło stanowiska prezentującego francuskie gry, zabawy i konkursy, nad którym opiekę sprawowały mgr Małgorzata Kuta, mgr Anna Grabowska i dr Magdalena Szczepanik-Ninin. W przeprowadzaniu gier i zabaw dla odwiedzających nieocenioną pomocą służyli studenci: Karolina Sołtys, studentka II roku filologii romańskiej, autorka wielu pomysłowych, wykonanych własnoręcznie gier, które cieszyły się ogromnym powodzeniem i Karol Milaszkiewicz, który świetnie wcielił się w rolę niezmordowanego instruktora gry we francuskie kule. Warsztaty i zabawy przyciągały wielu chętnych i wzbudzały żywe emocje przez cały czas trwania imprezy. Ich uczestnicy poznawali, w zabawowej często formie, język francuski i jego ojczyznę podczas warsztatów, a także: układali puzzle – mapę Francji, dopasowywali podpisy francuskie do przedmiotów, łączyli cytaty sławnych Francuzów z nazwiskami ich autorów, w grze o stereotypach poznawali cechy Francuzów, wykazywali się znajomością najbardziej znanych francuskich zapożyczeń w języku polskim, odgadywali sąsiadów Francji – państwa, z którymi graniczy, wynajdywali francuskie marki samochodów (w tej grze niezrównani byli tatusiowie, lepsi od swych synów!).

Ponadto grając we francuskie boules każdy usiłował rzucić kolorową kulą tak, żeby to ona znalazła się jak najbliżej niepozornego prosiaczka. Gry i zabawy trwały do ostatnich minut „Nocy”. Zwycięzcy z radością przyjmowali nagrody i dyplomy, opuszczali nasze sale w świetnych humorach, obiecując odwiedziny podczas takiej imprezy w roku przyszłym.

 

Porozumienie o współpracy naszej Uczelni

z Muzeum Okręgowym w Tarnowie

 

Nasza Uczelnia nadała charakter formalny istniejącej już współpracy z Muzeum Okręgowym w Tarnowie. Stosowne porozumienie podpisano dnia 23 września, w PWSZ. Sygnatariusze zapewniają, że wypływające z niego korzyści będą obustronne – Muzeum stanie się dla studentów interesującym miejscem odbywania praktyk, a pracownicy Muzeum zyskają pomoc w pracy ze strony praktykantów.

Współpraca, i to bardzo konkretna, zaistniała właśnie w minionych miesiącach. Pomysł jej nawiązania i  uaktywnienia studentów podczas lipcowych Światowych Dni Młodzieży wyszedł od mgr Małgorzaty Pociechy, zastępcy kierownika Zakładu Filologii Romańskiej w Instytucie Humanistycznym PWSZ. Już wiosną chętni studenci i niektórzy pracownicy PWSZ uczestniczyli w spotkaniach informacyjnych w Muzeum, aby w czasie ŚDM, kiedy przyjechało do nas wielu gości i pielgrzymów, w znacznej liczbie obcojęzycznych, służyć pomocą pracownikom Muzeum. Studenci udzielali informacji, pomagali w kwestiach porządkowych i w sprawnym przepływie zwiedzających, tłumaczyli objaśnienia przewodników, bądź sami oprowadzali obcokrajowców w oddziałach Muzeum Okręgowego. Wykorzystywali z powodzeniem  znajomość języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, a nawet włoskiego. Dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie potwierdza, że „dzięki wsparciu studentów obsługa [obcojęzycznych zwiedzających] była łatwiejsza, a w niektórych przypadkach w ogóle możliwa”. O tym, że studenci spisali się bardzo dobrze, świadczy podziękowanie, jakie przesłał  władzom PWSZ.

Dzięki podpisaniu porozumienia o współpracy, studenci będą mogli pomagać Muzeum i odbywać praktyki w tym szczególnie atrakcyjnym miejscu i w jego oddziałach zamiejscowych, gdzie zabytki i wszechobecna sztuka tchną pięknem, a relikty historii miasta i regionu są na wyciągnięcie ręki (chociaż eksponatów nie należy dotykać). Natomiast Muzeum liczy na codzienne, ale i na dodatkowe wsparcie, np. przy tłumaczeniu na języki obce audioprzewodników i audiobooków. Aby dobrze przygotować studentów do tych zadań, wprowadzono zmiany w planach studiów dotyczące zajęć z tłumaczenia i słownictwa w zakresie kultury.

img_4135

W spotkaniu, którego najważniejszym punktem było podpisanie porozumienia o współpracy, udział wzięli sygnatariusze porozumienia, dr Małgorzata Kołpa, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju oraz Andrzej Szpunar, Dyrektor Muzeum Okręgowego. Obecne były władze Instytutu Humanistycznego: jego dyrektor – dr Joanna Graca, germanistka oraz zastępca dyrektora, mgr Renata Kozioł, anglistka oraz pomysłodawczyni podjęcia współpracy, mgr Małgorzata Pociecha, zastępca kierownika Zakładu Filologii Romańskiej. Podczas spotkania reprezentowane były nie tylko bezpośrednio zainteresowane instytucje, ale i języki wszystkich filologii PWSZ, których studenci będą obecni w murach tarnowskiego Muzeum i w jego zamiejscowych placówkach.

 

 

Dni Frankofonii 2016 – 15, 17 i 18 marca 2016 r.

Frankofonia_fb_cover photo-01

Zapowiedź i program dostępne TUTAJ

 szczegółowe informacje o wydarzeniu dostępne TUTAJ

Pełna galeria zdjęć z Dni Frankofonii 2016 dostępna TUTAJ

Dni Frankofonii – Dzień pierwszy 15 marca 2016 r.

Prezentacja o Frankofonii na świecie, Dyktando oraz wernisaż wystaw fotograficznych Paryż dla dwojga i Bez pardonu autorstwa Tadeusza Koniarza, laureata nagrody World Press Photo – oto najważniejsze punkty pierwszego Dnia naszego Święta.

Wystawy o Paryżu autorstwa Tadeusza Koniarza sfilmowali studenci filologii polskiej – zobacz ich relację i posłuchaj samego Autora

TUTAJ

Dni Frankofonii – Dzień drugi 17 marca 2016 r.

Prezentacje konkursowe o Szwajcarii przygotowane przez uczniów, niekiedy pełne fantazji i humoru, wzbogacone o inscenizacje i piosenki, pozwoliły lepiej poznać ten kraj.

Zobacz film

TUTAJ

i szczególne chwile wspólnego, trzydniowego świętowania

TUTAJ

Dni Frankofonii – Dzień trzeci 18 marca 2016 r.

Warsztaty o Paryżu zakończone kwizem, a następnie prowadzone przez studentów gry i zabawy – w języku francuskim i o Francji – zgromadziły rzesze uczniów. Wiele emocji wzbudziło ogłoszenie wyników Dyktanda, a koncert piosenki francuskiej dostarczył wielu przeżyć artystycznych na koniec naszego świętowania.

Dni Frankofonii uwieńczył spektakl muzyczny Grupy wokalno-aktorskiej BezDech – fragmenty występu i wywiad z założycielami Grupy

zobacz TUTAJ

Studenci filologii romańskiej wzięli udział

w Dniu Otwartym PWSZ – 4 marca 2016 r.

prezentacja Dnia i film dostępne TUTAJ

Galeria zdjęć z Dnia dostępna TUTAJ

Studenci filologii romańskiej zapraszali na gry i konkursy tematycznie związane ze sztuką, historią i geografią krajów frankofońskich oraz proponowali kwizy po francusku i o Francji.  Odwiedzający mogli się dobrze zabawić i sprawdzić swoje umiejętności, a nawet zagrać w popularne we Francji kule!

… A Dni Frankofonii już blisko!

Spotkanie Bożonarodzeniowe studentów i pracowników filologii romańskiej

22 grudnia 2015 r.

Zapowiedź i zaproszenie dostępne TUTAJ

Noel fil rom 2015 002

W Soirée de Noël wzięli udział studenci filologii romańskiej oraz administracji międzynarodowej i unijnej z językiem francuskim. Ubogaceni spektaklem przygotowanym przez członków Studenckiego Koła Naukowego Romanistów pod kierunkiem Pani dr Agaty Kraszewskiej, przy śpiewie kolęd po francusku, włosku i po polsku, a także specjałach kulinarnych francuskich i polskich, składaliśmy sobie wzajemnie życzenia Joyeux Noël et Bonne Année!

Studentki filologii romańskiej na Targach Edukacyjnych

Dnia 17 listopada 2015 r. w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu oraz dnia 18 listopada w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy odbyły się Targi Edukacyjne organizowane przez firmę Tetrix w ramach Podkarpackich Spotkań Edukacyjnych. Podczas Targów pracownicy naukowi, studenci i słuchacze kilkunastu wyższych uczelni i szkół pomaturalnych z różnych regionów Polski prezentowali swoją ofertę młodzieży kończącej naukę w szkołach ponadgimnazjalnych. Nie zabrakło również przedstawicieli naszej uczelni. Dwie studentki II roku filologii romańskiej, Zofia Brzana i Ilona Motyka udzielały informacji na temat zasad rekrutacji, warunków studiowania w PWSZ czy możliwości zakwaterowania w domu studenta.

Stoisko PWSZ cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.

 

 

Campus France w naszej Uczelni

Zapowiedzi wydarzenia dostępne TUTAJ oraz TUTAJ

relacja z Dnia – zobacz TUTAJ

plakat dni campus france_2015

Galeria zdjęć z wydarzenia dostępna TUTAJ

Podczas dnia Campus France uczestnicy mogli wzbogacić swą wiedzę na temat znaczenia języka francuskiego w świecie, dowiedzieć się o możliwościach kształcenia związanych z francuskim i podjęcia pracy w Polsce i za granicą. Nie zabrakło specjalnego gościa z Instytutu Francuskiego, przyjechali do nas także absolwenci, którzy w podjętej  pracy używają języka francuskiego, aby podzielić się swymi doświadczeniami. Wydarzenie zostało urozmaicone konkursami oraz akcentem muzycznym.

 

 

2015.03.frankofonia_006

Dni Frankofonii 2015

 

Campus_France_2014 (5)

Campus France 2014

 

Frankofonia 2014 132

Dni Frankofonii 2014

 

plakat_frankofonia_2013

Tydzień Frankofonii 2013 – dzień pierwszy

19 marca 2013

Tydzień Frankofonii 2013 – dzień drugi

20 marca 2013

Tydzień Frankofonii 2013 – dzień trzeci

21 marca 2013

Tydzień Frankofonii 2013 – dzień czwarty

22 marca 2013

Tydzień Frankofonii 2013 – dzień piąty

 

15 marca 2011

Święto Frankofonii 2011

 

TDJiKF - 1 czerwca 2012

Tarnowskie Dni Języka i Kultury Francuskiej – 1 czerwca 2012

 

TDJiKF - 2 czerwca 2012

Tarnowskie Dni Języka i Kultury Francuskiej – 2 czerwca 2012

 

8 marca 2013

Le français, c’est génial ! – warsztaty z języka francuskiego

 

2013/2014

Studenci filologii romańskiej na stypendium w Belgii – 2013/2014

Disneyland Paris 2013

Studenci filologii romańskiej w Parku Rozrywki Disneyland Paris – 2013