Zagadnienia egzaminacyjne

I rok

  • teoretyczne podstawy wychowania plik
  • psychologia ogólna plik
  • wprowadzenie do pedagogiki plik
  • podstawy pedeutologii plik
  • historia wychowania plik
  • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania plik
  • psychologia rozwojowa plik
  • diagnoza nauczycielska z elementami terapii plik
  • PNJA – praktyczna nauka języka angielskiego plik