Zagadnienia egzaminacyjne

I rok

 • teoretyczne podstawy wychowania plik
 • psychologia ogólna plik
 • wprowadzenie do pedagogiki plik
 • podstawy pedeutologii plik
 • historia wychowania plik
 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania plik
 • psychologia rozwojowa plik
 • diagnoza nauczycielska z elementami terapii plik
 • PNJA – praktyczna nauka języka angielskiego plik
 • edukacja muzyczna i umuzykalnienie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej plik
 • kształtowanie sprawności fizycznej dzieci i edukacja zdrowotna plik
 • metodyka edukacji polonistycznej w nauczaniu wczesnoszkolnym plik
 • etyka plik
 • wiedza o USA plik