Harmonogramy

Studia I stopnia stacjonarne – rok akademicki 2016/2017

harmonogramy zajęć

I rok – grupa 1  plik      

I rok – grupa 2   plik

I rok – grupa 3 plik

I rok – grupa 4 (wg. podziału na PNJA i TIwPN) realizująca pozostałe zajęcia z grupą 1  plik

I rok – grupa 4 (wg. podziału na PNJA i TIwPN) realizująca pozostałe zajęcia z grupą 2  plik

II rok – grupa 1 i 2  plik

UWAGA!

Aktualizacja harmonogramów 3 III 2017 r.

PNJA – podział na cztery grupy