Zakład Filologii, specjalność: Filologia Angielska

Kierownik Zakładu Filologii: dr Grzegorz Nawrocki

Zastępca Kierownika Zakładu Filologii ds. Filologii Angielskiej: mgr Marta Pałucka

Pracownicy Zakładu Filologii – specjalność Filologia Angielska:

dr Shah Ahmed
dr Magdalena Bleinert
dr Grzegorz Cebrat
mgr Jadwiga Chwistek
mgr Renata Cierpich
dr Monika Coghen
mgr Renata Kozioł
prof. dr hab. Jaroslav Kušnir
dr hab. Zygmunt Mazur, prof. PWSZ
dr Grzegorz Nawrocki
mgr Marta Pałucka
mgr Krzysztof Rusnak
dr Dominika Ruszkiewicz
mgr Leszek Smutek
mgr Anna Stefanowicz-Kocoł
dr hab. Grzegorz Szpila, prof. PWSZ
dr Jerzy Świątek
mgr Sergiej Tarasow
dr Anna Tereszkiewicz
dr Ewa Witalisz
mgr Bożena Węgiel

Opiekunowie poszczególnych lat studiów w roku akademickim 2017/2018: 

Studia stacjonarne
I rok – mgr Anna Stefanowicz-Kocoł
II rok – mgr Sergiej Tarasow
III rok –  dr Magdalena Bleinert
Studia niestacjonarne
I rok – mgr Anna Stefanowicz-Kocoł
II rok – mgr Krzysztof Rusnak
III rok –  dr Dominika Ruszkiewicz

Opiekunowie praktyk zawodowych
mgr Jadwiga Chwistek
mgr Renata Cierpich