Zakład Filologii, specjalność: Filologia Angielska

Kierownik Zakładu Filologii: dr Grzegorz Nawrocki

Zastępca Kierownika Zakładu Filologii ds. Filologii Angielskiej: mgr Marta Pałucka

Pracownicy Zakładu Filologii – specjalność Filologia Angielska:

dr Shah Ahmed

dr Magdalena Bleinert

dr Grzegorz Cebrat

mgr Jadwiga Chwistek

mgr Renata Cierpich

dr Monika Coghen

mgr Renata Kozioł

dr hab. Zygmunt Mazur, prof. PWSZ

dr Grzegorz Nawrocki

mgr Marta Pałucka

mgr Krzysztof Rusnak

dr Dominika Ruszkiewicz

mgr Leszek Smutek

mgr Anna Stefanowicz-Kocoł

dr hab. Grzegorz Szpila, prof. PWSZ

dr Jerzy Świątek

mgr Sergiej Tarasow

dr Anna Tereszkiewicz

dr Ewa Witalisz

mgr Bożena Węgiel

 

 

Opiekunowie poszczególnych lat studiów w roku akademickim 2016/2017:

 

Studia stacjonarne

I rok – mgr A. Stefanowicz-Kocoł

II rok – mgr S. Tarasow

III rok –  dr M. Bleinert

 

Studia niestacjonarne

I rok – mgr A. Stefanowicz-Kocoł

II rok – mgr K. Rusnak

 

 

Opiekunowie praktyk zawodowych

mgr J. Chwistek

mgr R. Cierpich