Zakład Filologii

Kierownik Zakładu Filologii: dr Grzegorz Nawrocki (anglista)

Zastępca Kierownika Zakładu Filologii ds. Filologii Germańskiej: dr Radosław Pytlik

Pracownicy Zakładu Filologii – specjalność filologia germańska:
prof. dr hab. Zofia Berdychowska
mgr Magdalena Bodniak
mgr Joanna Boratyńska-Sumara
mgr Agata Gębala
dr Joanna Graca
mgr Damian Kot
mgr Maria Lustofin
dr Radosław Pytlik
mgr Anna Sikora

Opiekunowie poszczególnych lat studiów w roku akademickim 2017/2018:
mgr Maria Lustofin – opiekun I roku studiów stacjonarnych
mgr Damian Kot – opiekun I roku studiów niestacjonarnych
mgr Joanna Boratyńska-Sumara – opiekun II roku studiów stacjonarnych
mgr Magdalena Bodniak – opiekun III roku studiów stacjonarnych

Opiekun praktyk zawodowych:
mgr Anna Sikora

Profil na Facebooku:
https://www.facebook.com/tarnowskagermanistyka/

Profil w fotograficznym serwisie społecznościowym Instagram:
https://www.instagram.com/tarnowskagermanistyka/

Adres e-mail:
tarnowska[dot]germanistyka[at]gmail[dot]com