Zakład Filologii

Kierownik Zakładu Filologii: dr Grzegorz Nawrocki (anglista)

Zastępca Kierownika Zakładu Filologii ds. Filologii Germańskiej: dr Radosław Pytlik

Pracownicy Zakładu Filologii – sekcja filologii germańskiej:
prof. dr hab. Zofia Berdychowska
mgr Magdalena Bodniak
mgr Joanna Boratyńska-Sumara
dr Joanna Graca
mgr Maria Lustofin
dr Radosław Pytlik
mgr Anna Sikora

Opiekunowie poszczególnych lat studiów w roku akademickim 2016/2017:
mgr Maria Lustofin – opiekun I roku
mgr Joanna Boratyńska-Sumara – opiekun II roku
mgr Magdalena Bodniak – opiekun III roku

mgr Anna Sikora – opiekun praktyk zawodowych

Profil na Facebooku:
https://www.facebook.com/tarnowskagermanistyka/

Adres e-mail:
tarnowska[dot]germanistyka[at]gmail[dot]com