Zakład Filologii Polskiej

Kierownik Zakładu Filologii Polskiej – dr Małgorzata Pachowicz, doc. PWSZ

Zastępca Kierownika Zakładu Filologii Polskiej – dr Elżbieta Kwinta

————————-

Opiekunowie lat studiów w roku akad. 2017/2018 w ZFP

studia I stopnia
• I rok – dr Magdalena Sukiennik
• II rok
• III rok – dr Agnieszka Mocyk

studia II stopnia
• I rok – prof. dr hab. Joanna Okoniowa
• II rok – prof. dr hab. Bogusław Dunaj

——————————————–

Profil na Facebooku:
facebookis