Zakład Filologii Polskiej

Kierownik Zakładu Filologii Polskiej – dr Małgorzata Pachowicz, doc. PWSZ

Zastępca Kierownika Zakładu Filologii Polskiej – dr Elżbieta Kwinta

————————-

Opiekunowie lat studiów w roku akad. 2016/2017 w ZFP

studia I stopnia

• II rok – dr Agnieszka Mocyk
• III rok – dr hab. Teresa Wilkoń, prof. PWSZ

studia II stopnia
• I rok – dr Magdalena Sukiennik
• II rok – prof. dr hab. Joanna Okoniowa

——————————————–

Profil na Facebooku:
facebookis

 

———————-

OGŁOSZENIA

UWAGA!  Stypendia w programie ERASMUS.

Szczegóły na stronie: http://pwsztar.edu.pl/uczelnia/program-erasmus/