Zakład pedagogiki

Kierownik Zakładu  Pedagogiki
Dr Wanda Kulesza
Dyżur: poniedziałek, godz:  14.00 – 15.00 pok. 206A

Pracownicy Zakładu:
Dr hab. Elżbieta Osewska prof. PWSZ
Dr hab. Janusz Zdebski  prof. PWSZ
Mgr Monika Kozicka
Mgr Urszula Kozioł
Mgr  Jolanta Pikul – Witek

Opieknowie roku 2017/2018:

Studia stacjonarne
I rok – mgr Monika Kozicka
II rok – dr Wanda Kulesza
III rok – dr hab. Elżbieta Osewska prof. PWSZ

Studia niestacjonarne
Dr Wanda Kulesza