Absolwenci Chemii

Państwowe wyższe szkoły zawodowe są obecne w systemie szkolnictwa wyższego od kilkunastu lat – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie jako jedyna z tego typu szkół wyższych ma w swojej ofercie edukacyjnej kierunek CHEMIA.

Cechą chemii jest jej uniwersalność oraz to, że studia chemiczne to przede wszystkim nowoczesny tryb kształcenia łączący naukę teorii z bardzo konkretnym zdobywaniem umiejętności praktycznych stąd wysoki udział ćwiczeń laboratoryjnych i poznawanie zakładów pracy. To te czynniki sprawiają, że wykształcenie chemiczne może okazać się zaletą i przewagą nad absolwentami innych kierunków poszukujących miejsca swojej pierwszej pracy.

Praktyki i staże w przedsiębiorstwach regionu to naturalna droga do przyszłego zatrudnienia, a licencjat jest przepustką na studia magisterskie. Absolwenci Chemii znajdują zatrudnienie w szkolnictwie, instytutach naukowo-badawczych, laboratoriach analitycznych, przedsiębiorstwach chemicznych, a także w przedsiębiorstwach handlowych polskich i zagranicznych zajmujących się dystrybucją odczynników i sprzętu pomiarowego. Absolwenci Chemii poszukiwani są również w laboratoriach Europy Zachodniej, gdzie coraz wyraźniej można zaobserwować rysujący się deficyt wśród specjalistów tej specjalności.

a gdzie konkretnie trafili nasi absolwenci i co powiedzieli o studiowaniu chemii w PWSZ w Tarnowie….  ?

dr Krzysztof Kleszcz

mgr inż. Krystian Węgiel

mgr inż. Tomasz M. Majka

dr inż. Marek Chyc

mgr Łukasz Habel

lic. Ewa Zuziak

mgr Piotr Wrona

mgr Jadwiga Kania

lic Artur Wzorek

dr Rafał Kurczab

mgr Monika Piekielniak-Kozik

mgr Jakub Dybaś

dr Kacper Drużbicki

lic. Katarzyna Kubicz

mgr Łukasz Siąkała

mgr Daniel Szczerba

dr inż. Sebastian Pater

lic. Ewelina Germuga

dr Piotr Łątka