Galeria

Małopolska Noc
Naukowców 2017

Tarnowskie Piątki Chemiczne
– edycja VI (2016/2017)

 

 

 

 

 

 

Małopolska Noc
Naukowców 2016

Tarnowskie Piątki Chemiczne
– edycja V (2015/2016)

Klasy patronackie

 

 

 

 

 

 

Małopolska Noc
Naukowców 2015

Tarnowskie Piątki Chemiczne
– edycja IV (2014/2015)

Małopolska Noc
Naukowców 2014

 

 

 

 

 

 

Tarnowskie Piątki Chemiczne
– edycja III (2013/2014)

Tarnowskie Piątki Chemiczne
– edycja II (2012/2013)

Tarnowskie Piątki Chemiczne
– edycja I (2011/2012)

 

 

 

 

 

 

Pokazy chemiczne

Pokazy chemiczne podczas
dnia otwartych drzwi

Studenci chemii podczas
zajęć

 

 

 

 

 

 

Zajęcia edukacyjne dla
uzdolnionej młodzieży
szkół ponadgimnazjalnych

Zajęcia z chemii
w ramach Tarnowskiej
Akademii Młodych

Mediolan zdobyty
przez studentów chemii