Matura próbna z chemii

Serdecznie zapraszamy uczniów klas maturalnych
do sprawdzania swojego przygotowania do matury
z Katedrą Chemii PWSZ w Tarnowie

Matura z chemii to bardzo duże wyzwanie, a rok spędzony w klasie maturalnej to czas wielokrotnego sprawdzania przygotowania do tego egzaminu. W ramach kolejnych, nieustających powtórek i ćwiczeń wszystkich uczniów klas maturalnych zapraszamy do odwiedzania strony Katedry Chemii PWSZ w Tarnowie.

Strona ma charakter mobilizującego „kalendarza maturalnego”. Zagadnienia obowiązujące na maturze zostały podzielone na siedem jednostek  – na każdy miesiąc (od października do kwietnia) przewidziano zadania skoncentrowane tematycznie wokół kilku zagadnień.

Zadania typu maturalnego przygotowane przez nauczycieli akademickich Katedry Chemii pozwolą na bieżące sprawdzenie wiedzy, umiejętności projektowania doświadczeń czy analizy wyników. Rozwiązanie zadań będzie niewątpliwie cennym elementem próby generalnej przed egzaminem majowym.

 

 

Życzymy sukcesów i pozytywnych wrażeń! 🙂

Zestaw tablic do próbnych arkuszy maturalnych


Wrzesień

zadania treningowe

odpowiedzi do zadań treningowych

Doświadczenia chemiczne, które warto znać:

#1 Reakcja termitowa

Reakcja termitowa (aluminotermiczna) – to silnie egzotermiczna reakcja redukcji tlenku metalu glinem. Często używanym tlenkiem jest tlenek żelaza(III), a w wyniku reakcji powstaje żelazo i tlenek glinu. Reakcję stosuje się np. do spawania szyn kolejowych.


Październik

Budowa atomu. Promieniotwórczość. Budowa cząsteczki. Układ okresowy.


Listopad

Klasyfikacja związków nieorganicznych.


Grudzień

Reakcje chemiczne. Obliczenia stechiometryczne. Stężenia. Rozpuszczalność. Wydajność.

Procesy utleniania-redukcji


Styczeń

Stan równowagi chemicznej. Kinetyka chemiczna.


Luty

Węglowodory i fluorowcopochodne węglowodorów.


Marzec

Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów.


Kwiecień

Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów.


Maj

MATURA !!!


  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do