Tarnowski Konkurs Chemiczny

 


Serdecznie zapraszamy uczniów klas gimnazjalnych

oraz uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,

do wzięcia udziału w Tarnowskim Konkursie Chemicznym.

Celem konkursu jest  umożliwienie  uczniom zainteresowanym chemią sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności, jak też rozbudzanie zainteresowania uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych chemią.

Konkurs odbywa się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie w dwóch etapach:

1 etap – eliminacyjny, polega na samodzielnym rozwiązywaniu zestawu zadań testowych (wielokrotnego wyboru) w czasie 90 minut.

2 etap – finałowy, składa się z dwóch części: teoretycznej i laboratoryjnej:
– część teoretyczna polega na samodzielnym rozwiązywaniu zestawu zadań otwartych w czasie 60 minut;
– część laboratoryjna polega na samodzielnym wykonaniu zadania laboratoryjnego
w czasie 60 minut;

Uczestników konkursu zgłaszają nauczyciele chemii.
W celu zgłoszenia uczniów do konkursu należy pobrać, wypełnić i przesłać drogą elektroniczną formularz zgłoszeniowy.
W przeciągu 3 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia, na adres e-mail podany w formularzu
wysyłamy potwierdzenie (w przypadku braku otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt).
Informacje szczegółowe, dotyczące miejsca i godziny rozpoczęcia konkursu, wysyłamy na
adres e-mail podany w formularzu.

Nad merytorycznym przygotowaniem i przeprowadzeniem Konkursu czuwa Komisja, w skład której wchodzą nauczyciele akademiccy Zakładu Chemii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w składzie:

Przewodniczący:
dr Krzysztof Kleszcz

Członkowie Komisji:
dr Małgorzata Martowicz
dr inż. Piotr Niemiec
mgr Iwona Karoń
mgr Agata Lada


I edycja Tarnowskiego Konkursu Chemicznego

Zakres materiału
Regulamin Tarnowskiego Konkursu Chemicznego
Regulamin porządkowy w pracowni chemicznej
Formularz zgłoszeniowy
Wyniki – 1 etap
Wyniki – 2 etap
Laureaci
Arkusz – etap 1
Arkusz – etap 2
Galeria zdjęć

Kontakt w sprawie konkursu: konkurs_ch@pwsztar.edu.pl


Patronat Honorowy