Tarnowski Konkurs Chemiczny

 


Serdecznie zapraszamy uczniów klas gimnazjalnych

oraz uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,

do wzięcia udziału w drugiej edycji

Tarnowskiego Konkursu Chemicznego.

Celem konkursu jest  umożliwienie  uczniom zainteresowanym chemią sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności, jak też rozbudzanie zainteresowania uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych chemią.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski, odbywa się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie w dwóch etapach:

1 etap – 10 maja 2019 r.,

2 etap – 24 maja 2019 r.

Uczestników konkursu zgłaszają nauczyciele chemii w terminie od 1 do 30 kwietnia 2019 r.
W celu zgłoszenia uczniów do konkursu należy pobrać, wypełnić i przesłać drogą elektroniczną formularz zgłoszeniowy. Liczba uczniów zgłoszonych przez daną szkołę nie może przekroczyć 10.

W przeciągu 3 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia, na adres e-mail podany w formularzu wysyłamy potwierdzenie (w przypadku braku otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt).
Informacje szczegółowe, dotyczące miejsca i godziny rozpoczęcia konkursu, wysyłamy na adres e-mail podany w formularzu.

Nad merytorycznym przygotowaniem i przeprowadzeniem Konkursu czuwa Komisja, w skład której wchodzą nauczyciele akademiccy Zakładu Chemii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w składzie:

Przewodniczący:

dr Krzysztof Kleszcz

Członkowie Komisji:

dr Małgorzata Martowicz
dr inż. Piotr Niemiec
dr Agata Lada

Zakres materiału
Regulamin Tarnowskiego Konkursu Chemicznego
Regulamin porządkowy w pracowni chemicznej
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie uczestników I etapu Tarnowskiego Konkursu Chemicznego
Wyniki I etapu
Kontakt w sprawie konkursu: konkurs_ch@pwsztar.edu.pl

Zadania z konkursu 2017/2018:
I etap
II etap
Galeria zdjęć (1 edycja)


Patronat Honorowy