Tarnowski Konkurs Chemiczny

 


Serdecznie zapraszamy uczniów klas gimnazjalnych

oraz uczniów klas siódmych szkół podstawowych,

z województwa małopolskiego i podkarpackiego,

do wzięcia udziału w pierwszej edycji

Tarnowskiego Konkursu Chemicznego.

Celem konkursu jest  umożliwienie  uczniom zainteresowanym chemią sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności, jak też rozbudzanie zainteresowania uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych chemią.

Konkurs odbywa się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie w dwóch etapach:

1 etap – 11 maja 2018 r.,

2 etap – 25 maja 2018 r.

Uczestników konkursu zgłaszają nauczyciele chemii do dnia 4 maja 2018 r.

W celu zgłoszenia uczniów do konkursu należy pobrać, wypełnić i przesłać drogą elektroniczną formularz zgłoszeniowy. Liczba uczniów zgłoszonych przez daną szkołę nie może przekroczyć 20.

Nad merytorycznym przygotowaniem i przeprowadzeniem Konkursu czuwa Komisja, w skład której wchodzą nauczyciele akademiccy Zakładu Chemii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w składzie:

Przewodniczący:
dr Krzysztof Kleszcz

Członkowie Komisji:
dr Małgorzata Martowicz
dr inż. Piotr Niemiec
mgr Iwona Karoń
mgr Agata Lada

Zakres materiału
Regulamin Tarnowskiego Konkursu Chemicznego
Regulamin porządkowy w pracowni chemicznej
Formularz zgłoszeniowy
Wyniki

Kontakt w sprawie konkursu: konkurs_ch@pwsztar.edu.pl


Patronat Honorowy