Dyżury pracowników, kontakt

 

Kierownik Katedry Chemii: dr Krzysztof Kleszcz (k_kleszcz@pwsztar.edu.pl; pokój B105)
Zastępca Kierownika Katedry Chemii: dr Agata Lada (a_lada@pwsztar.edu.pl; pokój B105)

Imię i Nazwisko
Dzień konsultacji
w semestrze zimowym
Miejsce\Godziny
E-mail
dr Ryszard Gryboś
czwartek
B 122
17.00-17.45
grybos@chemia.uj.edu.pl
mgr Iwona Karoń
środa
B 103
9.00-10.00
i_karon@pwsztar.edu.pl
dr Krzysztof Kleszcz
piątek
B 105
8.00-9.00
k_kleszcz@pwsztar.edu.pl
dr hab. Rafał Kurczab
czwartek
B 103
10.00-11.00
r_kurczab@pwsztar.edu.pl
dr Agata Lada
piątek
B 105
9.45-10.45
a_lada@pwsztar.edu.pl
dr hab. Dariusz Latowski
środa
B 012
16.45-17.15
dariuszlatowski@gmail.com
dr Małgorzata Martowicz
środa
A 116
14.00-15.00
m_martowicz@pwsztar.edu.pl
dr inż. Piotr Niemiec
piątek
B 103
9.35-10.35
p_niemiec@pwsztar.edu.pl
dr inż. Jerzy Nosek
wtorek
B 103
14.30-15.00
jerzynosek@wp.pl

Istnieje możliwość konsultacji w innych terminach niż podane, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Terminy dyżurów pozostałych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku ‚Chemia’ są dostępne na stronach odpowiednich Katedr/Wydziałów.

 

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do