Dyżury pracowników

Imię i Nazwisko
Dzień konsultacji
w semestrze letnim
Miejsce\Godziny
E-mail
prof. dr hab. Roman Dziembaj
piątek
A 214
8.45-9.45
dziembaj@chemia.uj.edu.pl
dr Ryszard Gryboś
środa
B 122
10.30-11.30
grybos@chemia.uj.edu.pl
prof. dr hab. Adam Juszkiewicz
poniedziałek
A 313
10.45-11.45
ajuszkie@chemia.uj.edu.pl
mgr Iwona Karoń
środa
B 105
12.00-13.00
i_karon@pwsztar.edu.pl
dr Rafał Kurczab
wtorek
B 103
11.15-12.15
r_kurczab@pwsztar.edu.pl
dr Krzysztof Kleszcz
piątek
B 103
11.00-12.00
k_kleszcz@pwsztar.edu.pl
mgr Agata Lada
czwartek
B 103
11.20-12.20
a_lada@pwsztar.edu.pl
dr Małgorzata Martowicz
poniedziałek
A 116
9.45-10.45
m_martowicz@pwsztar.edu.pl
dr inż. Jerzy Nosek
środa
laboratorium GA SA
18.30-19.00
jerzynosek@wp.pl

Istnieje możliwość konsultacji w innych terminach niż podane, po wcześniejszym uzgodnieniu.