Kadra dydaktyczna

Kadra Zakładu Ochrony Środowiska :

Kierownik Zakładu prof. dr hab. Jan Kozłowski
e-mail: jan.kozlowski@uj.edu.pl
konsultacje: środa 16:30-17:30 p. A127, w innych terminach po mailowym umówieniu się

Z-ca Kierownika Zakładu dr Mariusz Klich
e-mail: ekoryby1@wp.pl
konsultacje: środa 8:30-9:30 p. A127, w innych terminach po mailowym umówieniu się

Profesorzy:

dr hab. Janusz Fyda
e-mail: janusz.fyda@uj.edu.pl
konsultacje: środa 7:30-8:00 sala B128 do ósmego tygodnia; 9:30-10:30 A127 od 8 tygodnia

dr hab. Krzysztof Wiąckowski
e-mail: k.wiackowski@uj.edu.pl
konsultacje: środa 11:30-12:30, p. A127

Starsi wykładowcy:

dr Jarosław Gabała
e-mail: gabala5@wp.pl
na urlopie zdrowotnym

dr inż. Marek Chyc, specjalista, analityk w Laboratorium Analiz Specjalnych w Grupie Azoty S. A. w Tarnowie
email: mrsch@tlen.pl.pl
konsultacje: poniedziałek 17:15-18:00, p. A127

dr inż. Anna Kowalska
e-mail: annakowalska333@op.pl

dr inż. Tadeusz Rzepecki, specjalista, Prezes Tarnowskich Wodociągów
e-mail: t.rzepecki@tw.tarnow.pl
konsultacje: poniedziałek 17:15-18:00, p. A127

Asystenci:

mgr Paweł Franczak
e-mail: franczak.p@op.pl”
konsultacje: wtorek 12:10-13:10, p. A127

mgr inż. Paweł Kozioł, specjalista, Naczelnik Wydziału Spraw Terenowych w Tarnowie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
e-mail: paw.k@poczta.fm
konsultacje: wtorek 15:40-16:10, środa 15:40-16:10, p. A127

mgr Monika Olchawa-Pajor
e-mail: olchawa.pajor@gmail.com
konsultacje: poniedziałek 7:30-8:00, wtorek 10:15-10:45, sala B016

mgr inż. Paweł Piątek, specjalista, właściciel firmy consultingowej RPP-EKO
email: pawel_piatek@interia.eu 

Pracownicy techniczni:

Daniel Długosz
e-mail: dlugosz@autograf.pl

Eksperci, zatrudnieni na umowach cywilno-prawnych

dr hab. Alina Stachurska-Swakoń z Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego
e-mail: alina.stachurska-swakon@uj.edu.pl
brak zajęć w semestrze zimowym

dr hab. Dariusz Latowski z Wydziału Biochemii Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
e-mail: latowski@interia.pl
konsultacje: środa 20:00-20:30, czwartek 17:00-17:30, sala B016

dr hab. Robert Gwiazda z Instytutu Ochrony Przyrody PAN
e-mail: gwiazda@iop.krakow.pl
konsultacje: środa 18:45-19:45, p. A127