Egzamin dyplomowy

W trakcie czwartego semestru studiów studenci matematyki dokonują wyboru opiekuna pracy dyplomowej spośród pracowników Katedry Matematyki PWSZ w Tarnowie, którzy mają co najmniej stopień doktora. Temat pracy studenci wybierają z proponowanej listy tematów lub po konsultacji z opiekunem pracy. Postępy przygotowań w zakresie pracy dyplomowej są przez nich referowane w trakcie piątego i szóstego semestru studiów w ramach seminarium dyplomowego.

Warunkiem ukończenia studiów matematycznych I stopnia w PWSZ w Tarnowie jest ukończenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów, w tym przedmiotów w ramach wybranego bloku specjalistycznego, złożenie pracy dyplomowej zgodnie z regulaminem studiów oraz pomyślne złożenie egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i polega na omówieniu głównych efektów pracy dyplomowej oraz odpowiedzi na pytania Komisji Egzaminacyjnej dotyczące wybranych zagadnień zrealizowanych w trakcie studiów

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do