Tarnowskie Piątki Matematyczne

Zapraszamy uczniów szkół średnich do wzięcia udziału w wykładach popularnych o matematyce, które odbywają się w PWSZ w Tarnowie od października 2011 r. w pierwsze (robocze) piątki miesiąca w ciągu roku akademickiego. Opiekun grupy uczniów proszony jest o wcześniejszą rezerwację miejsc w Dziale Kształcenia Ustawicznego PWSZ w Tarnowie (tel. 14 63 16 568) najpóźniej do środy poprzedzającej wybrany wykład.

Terminy spotkań w roku akademickim 2021/2022:

piątek 8 października 2021 r.
Tomasz Beberok, „O intuicji probabilistycznej słów kilka”.
Na przykładzie wybranych doświadczeń losowych skonfrontujemy to co podpowiada nam intuicja z matematycznymi faktami. Podczas wykładu omówimy między innymi grę losową zaproponowaną w 1968 przez Waltera Penneya. Wykład przeznaczony dla uczniów szkół średnich ale zapraszamy też 7 i 8 klasy szkoły podstawowej.

piątek 5 listopada 2021 r.
Mirosław Baran, „Komputer w służbie matematyka”.
Pokażemy jak pomóc sobie w obliczaniu wartości funkcji za pomocą kalkulatora, czy też w rozwiązywaniu równań i nierówności stosując program wolframalpha.
Zapraszamy uczniów szkół średnich i starszych klas szkoły podstawowej.

piątek 3 grudnia 2021 r.
Jerzy Szczepański, „Składaj i równoważ. Początki algebry”.
Przedstawimy wybór kilku praktycznych zagadnień z dzieła z IX wieku, którego skrócony tytuł dał nazwę jednemu z głównych działów matematyki: algebrze.
Wykład przeznaczony dla uczniów szkół średnich ale zapraszamy też 7 i 8 klasy szkoły podstawowej.

piątek 4 lutego 2022 r.
Edward Tutaj, „O znanych matematykach, urodzonych przed 1900r., którzy na różne sposoby związani byli z Tarnowem”.

 

 

piątek 4 marca 2022 r.
Ewa Cygan, „Matematyka ze sztuką za pan brat”.
,,Non mi legga chi non e matematico” – ,,Niech nie czyta mnie nikt kto nie jest matematykiem”. Wykładowi przyświecac będą te słowa Leonarda da Vinci, które staną się pretekstem do pokazania związków tworzonych przez niego dzieł z głębokim zrozumieniem geometrii przez mistrza. Wędrując w czasie zajrzymy też do wirtualnego muzeum matematycznego i dowiemy się co wspólnego mają cykady z liczbami pierwszymi. Zapraszamy uczniów szkół średnich i starszych klas szkoły podstawowej.

 

 

 

 

TARNOWSKI TURNIEJ MATEMATYCZNY

>>Tarnowskie  Piątki Matematyczne w roku akademickim 2019/2020 

>>Tarnowskie  Piątki Matematyczne w roku akademickim 2018/2019 

>> Tarnowskie  Piątki Matematyczne w roku akademickim 2017/2018

>> Tarnowskie  Piątki Matematyczne w roku akademickim 2016/2017

>> Tarnowskie  Piątki Matematyczne w 2015 roku

Tarnowskie  Piątki Matematyczne w 2014 roku

Tarnowskie  Piątki  Matematyczne w 2013 roku

>> Tarnowskie  Piątki Matematyczne w 2012 roku

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do