Egzaminy i zaliczenia

Wzory wpisów do indeksu w semestrze letnim 2015/2016

1 rok OZEiGO: OCHRONA ŚRODOWISKA I ROK OŚ II sem. LETNI 2015-2016 OZEiGO

1 rok OiGZP: OCHRONA ŚRODOWISKA I ROK OŚ II sem. LETNI 2015-2016 OiGZP

2 rok OZEiGO: OCHRONA ŚRODOWISKA II ROK OŚ IV OZEiGO sem. LETNI 2015-2016

2 rok OiGZP: OCHRONA ŚRODOWISKA II ROK OŚ IV OiGZP sem. LETNI 2015-2016

3 rok : OCHRONA ŚRODOWISKA III ROK OŚ VI sem. LETNI 2015-2016