Harmonogramy

SEMESTR letni 2017/2018

HARMONOGRAMY zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 (mogą być jeszcze nieznacznie zmienione)

I rok

II rok

III rok

Wykorzystanie sal laboratoryjnych będących w dyspozycji Zakładu Ochrony Środowiska, semestr letni 2017/2018

Harmonogramy sal ZOŚ

LISTY STUDENTÓW w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017

Grupy I rok

Grupy II i III rok