Harmonogramy

SEMESTR Letni 2016/2017

HARMONOGRAMY zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 (mogą być jeszcze nieznacznie zmienione)

I rok

II rok

III rok

Wykorzystanie sal laboratoryjnych będących w dyspozycji Zakładu Ochrony Środowiska, semestr letni 2016/2017

Harmonogramy sal ZOŚ

LISTY STUDENTÓW w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017

Grupy I rok

Grupy wszystkie lata