Plany studiów

Rekrutacja 2016/2017, dwie specjalności

Na razie komplet syllabusów dla tego programu jest w pliku pdf (Syllabusy). Możesz też szukać opisu kursu w katalogu elektronicznym, ale dostęp jest tylko do kursów zatwierdzonych (lierka „z” z lewej strony nazwy). Aby przejrzeć sylabusy dla tego planu studiów w katalogu elektronicznym, wybierz z bazy Instytut Matematyczno-Przyrodniczy, następnie rok, w którym rozpocząłeś/rozpoczęłaś studia. Naciśnij Przejdź do listy przedmiotów i wybierz Ochrona środowiska po prawej stronie (nie Zakład Ochrony Środowiska).

Rekrutacja 2014/2015 i 2015/2016

Aby przejrzeć sylabusy dla tego planu studiów, wybierz z bazy Instytut Matematyczno-Przyrodniczy, następnie rok, w którym rozpocząłeś/rozpoczęłaś studia. Naciśnij Przejdź do listy przedmiotów i wybierz Ochrona środowiska po prawej stronie (nie Zakład Ochrony Środowiska).

 Rekrutacja 2012/2013 i 2013/2014

Aby przejrzeć sylabusy dla tego planu studiów, wybierz z bazy Instytut Matematyczno-Przyrodniczy, następnie rok, w którym rozpocząłeś/rozpoczęłaś studia. Naciśnij Przejdź do listy przedmiotów i wybierz Ochrona środowiska po prawej stronie (nie Zakład Ochrony Środowiska).