Praktyki

PRAKTYKI ZAWODOWE – II rok

W ramach programu studiów obowiązują trzy miesiące praktyk zawodowych. Jednak wszyscy studenci przystąpili do projektu 6-miesięcznych płatnych praktyk zawodowych, które odbywają się w okresie od kwietnia do września 2018 r.

PRAKTYKI ZAWODOWE – III rok

Wprawdzie obowiązkowe praktyki są już zaliczone, ale prawie wszyscy studenci przystąpili do projektu 6-miesięcznych płatnych praktyk zawodowych. Mają już zaliczone trzy miesiące, pozostałe trzy odbywać się będą w okresie od czerwca do sierpnia 2018 r.

Miejsca odbywania praktyk, II rok:

Stalexport, Bochnia; Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego, Tarnów; Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach; Urząd Gminy i Miasta Kazimierza Wielka; Urząd Gminy Ciężkowice; Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Delegatura w Tarnowie; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie.

Miejsca odbywania praktyk, III rok:

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Tarnów; Wodociągi Dębickie sp. z o.o.; Grupa Azoty S.A., Tarnów; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie; Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Delegatura w Tarnowie; Beckers Group, Becker Farby Przemysłowe Sp. z o.o., Tarnów; Urząd Gminy w Pleśnej; Urząd Gminy Wierzchosławice; Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie.