Projekty

Grant Norweski

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Operatora Funduszu ogłosiła wyniki kolejnego konkursu w ramach działania Rozwój Polskich Uczelni. Spośród 124 wniosków złożonych w ramach konkursu, w wyniku oceny formalnej zatwierdzonych do dalszego etapu oceny merytorycznej zostało 118 wniosków. W wyniku oceny merytorycznej na liście rankingowej umieszczono 82 projekty. Z uwagi na wysokość środków finansowych jakimi dysponował Operator w ramach rundy selekcyjnej tj. 5 049 182 EUR (tj. 21 094 977,48 PLN) ostatecznie na liście projektów zatwierdzonych do dofinansowania umieszczonych zostało 38 projektów. Wśród nich projekt pn. Implementacja specjalności „Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami” oraz „Ochrona i gospodarowanie zasobami przyrody” przygotowany przez Zakład Ochrony Środowiska PWSZ w Tarnowie. 

Logotyp-norwayLogotyp-fss

Zapraszamy na oficjalną
stronę projektu www.norzos.pwsztar.edu.pl