Dyżury pracowników

Dyżury pracowników Zakładu Wychowania Fizycznego w semestrze zimowym w roku akademickim 2017 /2018

Odwołane dyżury:
dr Piotr Kuczek          22-26.2018    oraz     3-12.02.2018
dr Mariusz Pociecha                                       3-12.02.2018
dr Wiesław Wojtanowski                               3-12.02.2018
mgr Kazimierz Mróz                                       3-08.02.2018
mgr Przemysław Markowicz                         3-08.02.2018