Egzamin dyplomowy

 

Uwaga! Uzyskanie absolutorium jest koniecznym warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego 

 

Egzamin Dyplomowy 19.09.2017 r.

 

Strona tytułowa – Praca dyplomowa -Studia stacjonarne 2016/2017

Strona tytułowa – Praca dyplomowa – Studia niestacjonarne 2016/2017

Karta oceny promotora.

Karta oceny recenzenta.