Egzamin dyplomowy

 

Uwaga! Uzyskanie absolutorium jest koniecznym warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego 

 

Harmonogram egzaminów dyplomowych – studia stacjonarne aktualizacja 24.06.2017 r.)

Harmonogram egzaminów dyplomowych – studia niestacjonarne (aktualizacja 24.06.2017 r.)

 

Strona tytułowa – Praca dyplomowa -Studia stacjonarne 2016/2017

Strona tytułowa – Praca dyplomowa – Studia niestacjonarne 2016/2017

Karta oceny promotora.

Karta oceny recenzenta.