Egzamin dyplomowy

 

Informacje dla studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego.

Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego proszeni są o jak najszybsze przesłanie prac w wersji elektronicznej swoim recenzentom. Adresy mailowe podane są na stronie internetowej PWSZ w Tarnowie w zakładce „Pracownicy”. Do recenzenta Prof. J. Pietrzyka należy także dostarczyć pracę wydrukowaną.

Uwaga! Uzyskanie absolutorium jest koniecznym warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

Egzaminy dyplomowe – Harmonogram

Studia stacjonarne (aktualizacja 25.06.2018). Uwaga! Zmiana terminu obron z 02.07.18 na 27.06.18 (środa).

Studia niestacjonarne

Ważne terminy
10.06. 2018 r. – składanie prac dyplomowych do sekretariatu IOZ
15. 06. 2018 r. – złożenie indeksów oraz kart egzaminacyjnych
23.06. – 30.06. 2018 r.-  Egzaminy dyplomowe

Strona tytułowa – studia stacjonarne

Strona tytułowa – studia niestacjonarne

Karta oceny promotora

Karta oceny recenzenta

Wniosek o wyróżnienie pracy