Harmonogramy

 

Studia stacjonarne: jednolite magisterskie

I rok 

Harmonogram (aktualizacja 15.02.2018 r.)

Lista studentów

Podział na grupy na zajęciach z pływania mgr P. Markowicz

Podział na grupy na zajęciach z pływania mgr K. Mróz

Objaśnienia do harmonogramu

Studia stacjonarne: pierwszego stopnia

II rok

Harmonogram (aktualizacja 05.03.2018 r.)

Lista studentów (aktualizacja 05.03.2018 r.)

Objaśnienia do harmonogramu (aktualizacja 26.02.2018 r.)

III rok

Harmonogram

Lista studentów

Lista seminarium (do wyboru)

Objaśnienia do harmonogramu

Praktyka śródroczna – pracownia kinezyterapii i fizykoterapii

Praktyka śródroczna – fizjoterapia kliniczna

Praktyka zblokowana

Studia niestacjonarne: pierwszego stopnia

II rok

Harmonogram (aktualizacja sal 02.03.2018 r.)

Lista studentów

III rok

Harmonogram (aktualizacja 19.02.2018 r.)

Lista studentów (aktualizacja 15.03.2018 r.)