Harmonogramy

Uwaga studenci! W harmonogramach zajęć mogą wystąpić zmiany. Prosimy regularnie sprawdzać aktualizacje.

Studia stacjonarne

I rok (aktualizacja 30.03.2017 r.)

Harmonogram

Lista studentów

Objaśnienia do harmonogramu

II rok

Harmonogram

Lista studentów

Objaśnienia do harmonogramu

III rok

Harmonogram

Lista studentów

Objaśnienia do harmonogramu

Praktyka: Pracownia kinezyterapii i fizykoterapii
Praktyka: Fizjoterapia kliniczna

Praktyka zblokowana

Studia niestacjonarne

I rok

Harmonogram (aktualizacja 16.05.2017 r.)

Lista studentów

II rok (aktualizacja 24.04.2017 r.)

Harmonogram

Lista studentów

III rok

Harmonogram

Lista studentów