Harmonogramy

Uwaga studenci! W harmonogramach zajęć mogą wystąpić zmiany. Prosimy regularnie sprawdzać aktualizacje.

Studia stacjonarne

I rok

Harmonogram

Lista studentów

Objaśnienia do harmonogramu

II rok

Harmonogram (aktualizacja 24.03.2017)

Lista studentów (aktualizacja 24.03.2017)

Objaśnienia do harmonogramu

III rok

Harmonogram

Lista studentów

Objaśnienia do harmonogramu

Praktyka: Pracownia kinezyterapii i fizykoterapii
Praktyka: Fizjoterapia kliniczna

Studia niestacjonarne

I rok

Harmonogram

Lista studentów

II rok

Harmonogram (aktualizacja 24.03.2017)

Lista studentów

III rok

Harmonogram

Lista studentów