Harmonogramy

 

Studia stacjonarne: jednolite magisterskie

I rok

Harmonogram (aktualizacja 11.10.17)

Objaśnienia do harmonogramu (aktualizacja 20.10.17)

Lista studentów (aktualizacja 30.10.17)

Szkolenie z Podstaw higieny szpitalnej dla poszczególnych grup wg harmonogramu – sala 311G. 

Studia stacjonarne: pierwszego stopnia

II rok

Harmonogram (aktualizacja 12.12.17)

Lista studentów (aktualizacja 20.10.17)

Objaśnienia do harmonogramu (aktualizacja 12.12.17)

III rok

Harmonogram 1-8 tydzień (aktualizacja 11.10.17)

Harmonogram 9-15 tydzień (aktualizacja 11.10.17)

Objaśnienia do harmonogramu

Lista studentów

Praktyki całoroczne (aktualizacja 25.10.17)

Studia niestacjonarne: pierwszego stopnia

II rok

Harmonogram (aktualizacja 22.11.17)

Lista studentów

III rok

Harmonogram

Lista studentów