Praktyki

PRAKTYKA ZAWODOWA – S T U D I A    S T A C J O N A R N E

Na kierunku fizjoterapia na studiach stacjonarnych obowiązuje łącznie, w całym cyklu kształcenia 925 godzin praktyki zawodowej.

Po I roku (wakacyjna zblokowana)
1.    Praktyka kliniczna: asystencka szpitalna = 80 godz.
2.    Praktyka: w pracowni kinezyterapii = 71 godz.

Po II roku (wakacyjna zblokowana)
1.    Praktyka: w pracowni kinezyterapii = 43 godz.
2.    Praktyka: w pracowni fizykoterapii = 114 godz.
3.    Praktyka: fizjoterapia kliniczna = 71 godz.

W trakcie III roku
1.    Praktyka: w pracowni kinezyterapii = 147 godz.
2.    Praktyka: w pracowni fizykoterapii = 147 godz.
3.  Praktyka: fizjoterapia kliniczna = 252 godz. (w tym 190 godz. zblokowanej praktyki zawodowej).

Łącznie w całym cyklu kształcenia realizuje się: 80 godz. – praktyki klinicznej: „asystenckiej szpitalnej” + 261 godz. – praktyki: „w pracowni kinezyterapii” + 261 godz. – praktyki: „w pracowni fizykoterapii” + 323 godz. – praktyki: „fizjoterapia kliniczna” = 925 godz.

PRAKTYKA ZAWODOWA – S T U D I A    N I E S T A C J O N A R N E

Na kierunku fizjoterapia na studiach niestacjonarnych obowiązuje łącznie, w całym cyklu kształcenia 925 godzin praktyki zawodowej.

Po I roku (wakacyjna zblokowana)
1.    Praktyka kliniczna: asystencka szpitalna = 80 godz.
2.    Praktyka: w pracowni kinezyterapii = 71 godz.

Po II roku (wakacyjna zblokowana)
1.    Praktyka: w pracowni kinezyterapii = 43 godz.
2.    Praktyka: w pracowni fizykoterapii = 114 godz.
3.    Praktyka: fizjoterapia kliniczna = 71 godz.

W trakcie III roku
1.    Praktyka: w pracowni kinezyterapii = 147 godz.
2.    Praktyka: w pracowni fizykoterapii = 147 godz.
3.    Praktyka: fizjoterapia kliniczna = 252 godz.

Łącznie w całym cyklu kształcenia realizuje się: 80 godz. – praktyki klinicznej: „asystenckiej szpitalnej” + 261 godz. – praktyki: „w pracowni kinezyterapii” + 261 godz. – praktyki: „w pracowni fizykoterapii” + 323 godz. – praktyki: „fizjoterapia kliniczna” = 925 godz.

KARTY OCENY

Studia stacjonarne

II rok

Praktyka: w pracowni kinezyterapii

Praktyka: w pracowni fizykoterapii

Praktyka: fizjoterapia kliniczna

III rok

Praktyka: w pracowni fizykoterapii

Praktyka: w pracowni kinezyterapii

 

Studia niestacjonarne

II rok

Praktyka: w pracowni kinezyterapii

Praktyka: w pracowni fizykoterapii

Praktyka: fizjoterapia kliniczna