Praktyki

PRAKTYKA ZAWODOWA

S T U D I A    S T A C J O N A R N E – Cykl kształcenia: 2014-2017, 2015-2018.

Na kierunku fizjoterapia na studiach stacjonarnych obowiązuje łącznie, w całym cyklu kształcenia 925 godzin praktyki zawodowej.

Po I roku (wakacyjna zblokowana)
1.    Praktyka kliniczna: asystencka szpitalna = 80 godz.
2.    Praktyka: w pracowni kinezyterapii = 71 godz.

Po II roku (wakacyjna zblokowana)
1.    Praktyka: w pracowni kinezyterapii = 43 godz.
2.    Praktyka: w pracowni fizykoterapii = 114 godz.
3.    Praktyka: fizjoterapia kliniczna = 71 godz.

W trakcie III roku
1.    Praktyka: w pracowni kinezyterapii = 147 godz.
2.    Praktyka: w pracowni fizykoterapii = 147 godz.
3.  Praktyka: fizjoterapia kliniczna = 252 godz. (w tym 190 godz. zblokowanej praktyki zawodowej).

Łącznie w całym cyklu kształcenia realizuje się: 80 godz. – praktyki klinicznej: „asystenckiej szpitalnej” + 261 godz. – praktyki: „w pracowni kinezyterapii” + 261 godz. – praktyki: „w pracowni fizykoterapii” + 323 godz. – praktyki: „fizjoterapia kliniczna” = 925 godz.

S T U D I A    S T A C J O N A R N E – Cykl kształcenia: 2016-2019.

Na kierunku fizjoterapia na studiach stacjonarnych obowiązuje łącznie, w całym cyklu kształcenia 940 godzin praktyki zawodowej.

Po I roku (wakacyjna zblokowana)
1.    Praktyka: asystencka kliniczna = 80 godz.
2.    Praktyka: pracownia kinezyterapii = 80 godz.

Po II roku (wakacyjna zblokowana)
1.    Praktyka: pracownia kinezyterapii = 50 godz.
2.    Praktyka: pracownia fizykoterapii = 80 godz.
3.    Praktyka: fizjoterapia kliniczna = 80 godz.

W trakcie III roku
1.    Praktyka: pracownia kinezyterapii = 120 godz.
2.    Praktyka: pracownia fizykoterapii = 140 godz.
3.  Praktyka: fizjoterapia kliniczna = 310 godz. (w tym 200 godz. zblokowanej praktyki zawodowej).

Łącznie w całym cyklu kształcenia realizuje się: 80 godz. – praktyki: „asystenckiej klinicznej” + 250 godz. – praktyki: „pracownia kinezyterapii” + 220 godz. – praktyki: „pracownia fizykoterapii” + 390 godz. – praktyki: „fizjoterapia kliniczna” = 940 godz.

 

PRAKTYKA ZAWODOWA

S T U D I A    N I E S T A C J O N A R N E – Cykl kształcenia: 2014-2017, 2015-2018.

Na kierunku fizjoterapia na studiach niestacjonarnych obowiązuje łącznie, w całym cyklu kształcenia 925 godzin praktyki zawodowej.

Po I roku (wakacyjna zblokowana)
1.    Praktyka kliniczna: asystencka szpitalna = 80 godz.
2.    Praktyka: w pracowni kinezyterapii = 71 godz.

Po II roku (wakacyjna zblokowana)
1.    Praktyka: w pracowni kinezyterapii = 43 godz.
2.    Praktyka: w pracowni fizykoterapii = 114 godz.
3.    Praktyka: fizjoterapia kliniczna = 71 godz.

W trakcie III roku
1.    Praktyka: w pracowni kinezyterapii = 147 godz.
2.    Praktyka: w pracowni fizykoterapii = 147 godz.
3.    Praktyka: fizjoterapia kliniczna = 252 godz.

Łącznie w całym cyklu kształcenia realizuje się: 80 godz. – praktyki klinicznej: „asystenckiej szpitalnej” + 261 godz. – praktyki: „w pracowni kinezyterapii” + 261 godz. – praktyki: „w pracowni fizykoterapii” + 323 godz. – praktyki: „fizjoterapia kliniczna” = 925 godz.

S T U D I A    N I E S T A C J O N A R N E – Cykl kształcenia: 2016-2019.

Na kierunku fizjoterapia na studiach niestacjonarnych obowiązuje łącznie, w całym cyklu kształcenia 940 godzin praktyki zawodowej.

Po I roku (wakacyjna zblokowana)
1.    Praktyka: asystencka kliniczna = 80 godz.
2.    Praktyka: pracownia kinezyterapii = 96 godz.

Po II roku (wakacyjna zblokowana)
1.    Praktyka: pracownia kinezyterapii = 64 godz.
2.    Praktyka: pracownia fizykoterapii = 88 godz.
3.    Praktyka: fizjoterapia kliniczna = 80 godz.

W trakcie III roku
1.    Praktyka: pracownia kinezyterapii = 90 godz.
2.    Praktyka: pracownia fizykoterapii = 132 godz.
3.    Praktyka: fizjoterapia kliniczna = 310 godz.

Łącznie w całym cyklu kształcenia realizuje się: 80 godz. – praktyki klinicznej: „asystenckiej szpitalnej” + 250 godz. – praktyki: „pracownia kinezyterapii” + 220 godz. – praktyki: „pracownia fizykoterapii” + 390 godz. – praktyki: „fizjoterapia kliniczna” = 940 godz.

KARTY OCENY

Studia stacjonarne

I rok – Cykl kształcenia: 2016-2019

Praktyka: asystencka kliniczna

Praktyka: pracownia kinezyterapii

II rok – Cykl kształcenia: 2015-2018

Praktyka: w pracowni kinezyterapii

Praktyka: w pracowni fizykoterapii

Praktyka: fizjoterapia kliniczna

III rok – sem. V – Cykl kształcenia: 2014-2017

Praktyka: w pracowni fizykoterapii

Praktyka: w pracowni kinezyterapii

III rok – sem. VI – Cykl kształcenia: 2014-2017

Praktyka: w pracowni fizykoterapii

Praktyka: w pracowni kinezyterapii

Praktyka: fizjoterapia kliniczna

Praktyka: fizjoterapia kliniczna (zblokowana)

Studia niestacjonarne

I rok – Cykl kształcenia: 2016-2019

Praktyka: asystencka kliniczna

Praktyka: pracownia kinezyterapii

II rok – Cykl kształcenia: 2015-2018

Praktyka: w pracowni kinezyterapii

Praktyka: w pracowni fizykoterapii

Praktyka: fizjoterapia kliniczna