Sylabusy

 

Katalog przedmiotów – rok akademicki 2016/17

Katalog przedmiotów – pełna wersja

Katalog przedmiotów – Studia stacjonarne – cykl kształcenia 2016-2019

Katalog przedmiotów – Studia niestacjonarne – cykl kształcenia 2016-2019

Katalog przedmiotów studia jednolite magisterskie

MODUŁ OGÓLNY Z JĘZYKIEM OBCYM (archiwum rar)

MODUŁ PODSTAWOWE NAUKI MEDYCZNE (archiwum rar)

MODUŁ W ZAKRESIE PODSTAW FIZJOTERAPII (archiwum rar)

MODUŁ W ZAKRESIE FIZJOTERAPII KLINICZNEJ (archiwum rar)

MODUŁ UZUPEŁNIAJĄCY (archiwum rar)

MODUŁ PRAKTYKI (archiwum rar)

Kierunkowe efekty kształcenia – studia pierwszego stopnia.