Kontakt

Instytut Ochrony Zdrowia
ul. Mickiewicza 8
33-100 Tarnów
email: ioz@pwsztar.edu.pl
fax.14 63 16 600

 Sekretariat Instytutu Ochrony Zdrowia:

 • bud. G, pok. 09studia stacjonarne
 • bud. A, pok.011  – studia niestacjonarne

  Sekretariat Instytutu Ochrony Zdrowia jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach  600 – 1500

  Sekretariat  dla studentów studiów stacjonarnych pełni dyżury w pok. G09 w godzinach:

  • poniedziałek  – 900 – 1400
  • wtorek  – 900 – 1400
  • środa – 900 – 1400
  • czwartek – dzień wewnętrzny
  • piątek – 1000 – 1400 
  • Starosta Roku oraz przedstawiciel studentów może codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach  od 600 do 1500, zrealizować w Sekretariacie Instytutu sprawy pilne, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 

  Sekretariat dla studentów studiów niestacjonarnych pełni dyżur w pok. A011 w miesiącu kwietniu: w piątki /06.04, 20.04, 27.04/   w godzinach 1300 – 1500  /13.04/w godzinach 1300 – 1600, a także w sobotę /21.04/ w godzinach 800 – 1200                       

 • Fizjoterapia: studia jednolite magisterskie (I rok) oraz  studia stacjonarne I stopnia    (II i III rok)
  Starszy specjalista administracyjny: mgr Agnieszka Gądek
  tel.14 63 10 771

 • Fizjoterapia studia niestacjonarne I stopnia (II i III rok)
  Pielęgniarstwo studia niestacjonarne II stopnia
  Specjalista ds. związanych z administracją: mgr Małgorzata Usarz
  tel.14 63 10 771 lub 14 63 16 579                                                


 • Pielęgniarstwo studia stacjonarne I i II stopnia
  Specjalista ds. związanych z administracją: mgr inż. Kinga Łabędź – Kierownik Sekretariatu
  tel.14 63 10 779


 • Wychowanie fizyczne studia stacjonarne I stopnia
  Pielęgniarstwo studia niestacjonarne pomostowe
  Specjalista ds. związanych z administracją: Lucyna Gajda
  tel.14 63 10 770