Kontakt

Wydział Ochrony Zdrowia
ul. Mickiewicza 8
33-100 Tarnów
email: ioz@pwsztar.edu.pl
fax.14 63 16 600

 Dziekanat Wydziału Ochrony Zdrowia


Dziekanat  dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pełni dyżury w pok. G09


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 32/2021 z dnia 30.04.2021 ,,załatwianie wszelkich spraw studenckich, pracowniczych oraz zgłaszanych przez pozostałe strony odbywa się zdalnie, chyba, że wymagają one bezpośredniego załatwienia  spraw istotnych i pilnych, których terminu nie można przełożyć albo których odłożenie w czasie może spowodować szkodę Uczelni lub narazić ją na odpowiedzialność”, w związku z powyższym wszelkie sprawy studenckie należy załatwiać telefonicznie pod numerami telefonu:

14 63 10 770 (Wychowanie Fizyczne studia stacjonarne I i II stopnia, Pielęgniarstwo niestacjonarne I stopnia pomostowe, Kosmetologia studia stacjonarne I stopnia)

14 63 10 771 (Fizjoterapia studia jednolite magisterskie, Położnictwo studia stacjonarne I stopnia, Pielęgniarstwo studia niestacjonarne II stopnia)

14 63 10 779 (Pielęgniarstwo stacjonarne I i  II stopnia)

665 531 278

oraz mailowo ioz@pwsztar.edu.pl

W sprawach wymagających osobistego kontaktu Dziekanat czynny w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godzinach 9:00-13:00, czwartek-dzień wewnętrzny. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi pracowników i studentów we wszystkich przestrzeniach wspólnych (korytarze, windy, sanitariaty, biura itp.) obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz stosowania środków do dezynfekcji rąk.


 • Fizjoterapia studia jednolite magisterskie  
  Starszy specjalista administracyjny: mgr Agnieszka Gądek
  tel.14 63 10 771


 • Pielęgniarstwo studia stacjonarne I i II stopnia
  Starszy specjalista ds. związanych z administracją: mgr inż. Kinga Łabędź- Kierownik Dziekanatu 
  tel.14 63 10 779


 • Pielęgniarstwo studia niestacjonarne II stopnia
 • Położnictwo studia stacjonarne I stopnia
  Starszy specjalista ds. związanych z administracją: mgr Małgorzata Usarz 
  tel.14 63 10 771

 • Wychowanie fizyczne studia stacjonarne I i II stopnia
 • Pielęgniarstwo studia niestacjonarne pomostowe
 • Kosmetologia studia stacjonarne I stopnia
  Referent administracyjny: mgr Dominika Barabasz
  tel.14 63 10 770

 

 

 • Udostępnij:
 • Facebook, dodaj do
 • Share on Google+
 • Twitter, dodaj do