Kontakt

Instytut Ochrony Zdrowia
ul. Mickiewicza 8
33-100 Tarnów
email: ioz@pwsztar.edu.pl
fax.14 63 16 600

 Sekretariat Instytutu Ochrony Zdrowia:

 • bud. G, pok. 09studia stacjonarne
 • bud. A, pok.011  – studia niestacjonarne

 • Fizjoterapia: studia jednolite magisterskie (I rok) oraz  studia stacjonarne I stopnia    (II i III rok)
  Starszy specjalista administracyjny: mgr Agnieszka Gądek
  tel.14 63 10 771                                                                                                                             
 • Fizjoterapia studia niestacjonarne I stopnia (II i III rok)
  Pielęgniarstwo studia niestacjonarne II stopnia
  Specjalista ds. związanych z administracją: mgr Agnieszka Rybska
  tel.14 63 10 771 lub 14 63 16 579                                                                                            
 • Pielęgniarstwo studia stacjonarne I i II stopnia
  Specjalista ds. związanych z administracją: mgr inż. Kinga Łabędź – Kierownik Sekretariatu
  tel.14 63 10 779                                                                                                                   
 • Wychowanie fizyczne studia stacjonarne I stopnia
  Pielęgniarstwo studia niestacjonarne pomostowe
  Specjalista ds. związanych z administracją: Lucyna Gajda
  tel.14 63 10 770

Sekretariat dla studentów studiów stacjonarnych jest czynny w godzinach:

 • poniedziałek  – 900 – 1400
 • wtorek  – 900 – 1400
 • środa – 900 – 1400
 • czwartek – dzień wewnętrzny (nieczynne dla studentów)
 • piątek – 1000 – 1400

Sekretariat dla studentów  studiów niestacjonarnych pełni dyżur w pok. A011 w miesiącu styczniu w następujące dni: w piątki 05-01-2018, 19-01-2018, 26-01-2018 w godzinach od 13:00 do 15:00 oraz 12-01-2018  w godzinach od 13:00 do 16:00, a także w sobotę 20-01-2018 w godzinach od 8:00 do 12:00.