Obozy

Planowane obozy programowe w roku akademickim 2017/2018

  1. obóz zimowy         03.02.2018 – 12.02.2018 – Muszyna
  2. obóz letni               22.06.2018 – 01.07.2017  – Krasne (jezioro Łukcze)
  3. obóz wędrowny    27.08.2018 – 01.09.2018 – Szczawnica
  4. obóz zimowy dla zajęć ogólnouczelnianych oraz studentów kierunku WF realizujących fakultet                 03.02.2018 – 8.02.2018 – Muszyna

Informacje dotyczące obozu zimowego Muszyna 2018