Plany studiów

Plan studiów dla kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność Instruktor Sportu – pierwszy rok

Plan studiów dla kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność Gimnastyka Korekcyjna z Odnową Biologiczną – pierwszy rok

Plan studiów dla kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność Instruktor Sportu – drugi i trzeci rok

Plan studiów dla kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność Gimnastyka Korekcyjna z Odnową Biologiczną – drugi i trzeci rok