Plany studiów

Plan studiów dla kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność Instruktor Sportu – pierwszy rok

Plan studiów dla kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność Gimnastyka Korekcyjna z Odnową Biologiczną – pierwszy rok

Plan studiów dla kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność Instruktor Sportu – drugi rok

Plan studiów dla kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność Gimnastyka Korekcyjna z Odnową Biologiczną – drugi rok

Plan studiów dla kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność Instruktor Sportu – trzeci rok

Plan studiów dla kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność Gimnastyka Korekcyjna z Odnową Biologiczną – trzeci rok