Sylabusy

Rok I – profil praktyczny (rozpoczęcie studiów 2016/2017 i następne)
Katalog kursów – Specjalność gimnastyka korekcyjna i instruktor sportu – Przedmioty podstawowe (2016/2017)
Katalog kursów – Specjalność gimnastyka korekcyjna i instruktor sportu – Przedmioty kierunkowe (2016/2017)
Katalog kursów – Specjalność gimnastyka korekcyjna i instruktor sportu – Przedmioty ogólne (2016/2017)
Katalog kursów – Specjalność gimnastyka korekcyjna i instruktor sportu – Przedmioty do wyboru (2016/2017)
Katalog kursów – Specjalność gimnastyka korekcyjna – Przedmioty specjalnościowe (2016/2017)
Katalog kursów – Specjalność instruktor sportu – Przedmioty specjalnościowe (2016/2017)
Katalog kursów – Specjalność gimnastyka korekcyjna i instruktor sportu – Przedmioty uzupełniające (2016/2017)
Katalog kursów – Specjalność gimnastyka korekcyjna i instruktor sportu – Praktyki i obozy (2016/2017)