Zakład Fizjoterapii

 

Kierownik Zakładu Fizjoterapii – dr Ewa Otfinowska

dyżur: wtorek  16.30 – 17.30, bud. G, pok. 103b;

Z-ca Kierownika Zakładu Fizjoterapiimgr Edyta Gondek

dyżur: wtorek  16.00 – 17.00, bud. G, pok. 103;

 

Opiekunowie roczników 2016/2017:

Studia stacjonarne

I rok – mgr Jolanta Jasińska

II rok – mgr Aldona Kania

III rok – mgr Beata Milas

Studia niestacjonarne

I rok – mgr Dorota Ogarek

II rok – mgr Marta Bibro

III rok – dr Tomasz Załęcki

 

Opiekunowie praktyk 2016/2017 :

Studia stacjonarne

I rok – mgr Jolanta Jasińska

II rok – mgr Aldona Kania

III rok – mgr Małgorzata Łaczek-Wójtowicz, mgr Katarzyna Wódka

Studia niestacjonarne

I rok – mgr Dorota Ogarek

II rok – mgr Marta Bibro

III rok – dr Tomasz Załęcki