Zakład Fizjoterapii

 

Kierownik Zakładu Fizjoterapii – dr Ewa Otfinowska

dyżur: środa 18.15 – 19.00, bud. G, pok. 103b;

Z-ca Kierownika Zakładu Fizjoterapiimgr Edyta Gondek

dyżur: wtorek  15.00 – 15.45, bud. G, pok. 103b;

 

Opiekunowie roku 2017/2018

Studia stacjonarne

I rok (jednolite magisterskie) – mgr Jolanta Jasińska, mgr Eliza Smoła

II rok – mgr Aldona Kania

III rok – mgr Beata Milas

Studia niestacjonarne

II rok – mgr Dorota Ogarek

III rok – mgr Marta Bibro

 

Opiekunowie praktyk 2017/2018 :

Studia stacjonarne

I rok (jednolite magisterskie) – mgr Jolanta Jasińska

II rok – mgr Aldona Kania

III rok – mgr Małgorzata Łaczek-Wójtowicz, mgr Katarzyna Wódka

Studia niestacjonarne

II rok – mgr Dorota Ogarek

III rok – mgr Marta Bibro