Instytut Politechniczny uroczyście zainaugurował nowy rok akademicki – fotorelacja

W piątek 6. października w Auli PWSZ w Tarnowie odbyła się uroczysta instytutowa inauguracja roku akademickiego 2017/2018 podczas której kandydaci przyjęci na I rok studiów w Instytucie Politechnicznym złożyli przysięgę. Tą część uroczystości poprowadziła prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr Małgorzata Martowicz. Spotkanie poprowadził Dyrektor Instytutu Politechnicznego dr inż. Sebastian Bielecki. Obecna była także prorektor ds. Współpracy i Rozwoju dr Małgorzata Kołpa, Kierownicy Zakładów, kadra dydaktyczna, pracownicy Uczelni. Swoje wystąpienia mieli także duszpasterz akademicki ks. Andrzej Augustyn, który zaprosił studentów do współtworzenia Duszpasterstwa Akademickiego Tratwa oraz zaangażowania się jego działalność, prezes Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie mgr Jan Salamon, który przedstawił Studentom możliwość realizowania swoich pasji sportowych w różnych sekcjach organizacji oraz sekretarz redakcji czasopisma Tarnowskie Colloquia Naukowe, dr Eliza Krzyńska-Nawrocka promując w swoim przemówieniu ideę wydawnictw uczelnianych. Na zakończenie mogliśmy wysłuchać wykładu dr. inż. Łukasza Mika dotyczącego swojej działalności naukowej w CERN-ie.
Swój list gratulacyjny na okoliczność przysłał Prezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Lesław Świętochowski

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do