Efekty kształcenia

Obowiązujące efekty kształcenia dla studentów kierunku Automatyka i robotyka o profilu praktycznym obejmującego wszystkie dostępne bloki obieralne tj. Komputerowe systemy automatyki procesowej oraz Robotyka. W nawiasach podano datę ostatniej zmiany planu studiów.

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2017/2018:


Aktualizacja: 2017-08-08 15:00 CEST