Sylabusy

Obowiązujące programy przedmiotów (sylabusy) dla studentów kierunku Automatyka i robotyka o profilu praktycznym obejmującego wszystkie dostępne bloki obieralne tj. Komputerowe systemy automatyki procesowej oraz Robotyka. W nawiasach podano datę ostatniej zmiany planu studiów.

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2017/2018 i 2018/19:


Aktualizacja: 2018-12-18 15:15 CEST