Plany studiów

 

Profil praktyczny – obowiązujący od nowego roku akademickiego 2016/2017.

 

Profil ogólnoakademicki – obowiązujący dla roczników 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016.