Efekty kształcenia

Obowiązujące efekty kształcenia dla studentów kierunku Informatyka obejmują wszystkie dostępne bloki obieralne tj. Informatyka w Sterowaniu i Zarządzaniu, Informatyka w Telekomunikacji oraz Inżynieria Systemów Informatycznych. W nawiasach podano datę ostatniej zmiany efektów kształcenia studiów.

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2017/2018:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2016/2017:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2015/2016:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2014/2015:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2013/2014:

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2012/2013:

 

Aktualizacja: 2017-09-07 15:00 CEST