Egzamin dyplomowy 2014/2015

Aktualizacja: 2015-10-28 19:30 CEST

Harmonogramy egzaminów dyplomowych są prezentowane w odwróconym porządku chronologicznym.

Harmonogram egzaminu dyplomowego w dniu 28-09-2015 (poniedziałek)

Godz. 11:30, sala C212
Dyplomant: Paweł Babiec
Temat pracy inżynierskiej: „Informatyczne i prawne aspekty podpisu  elektronicznego”
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Bogusław Filipowicz
Promotor: prof. dr hab. inż. Witold Byrski
Recenzent: dr hab. inż. Marek Gorgoń (w zastępstwie – dr inż. Stanisław Stoch)

Godz. 12:00, sala C212
Dyplomant: Damian Macheta
Temat pracy inżynierskiej: „Zaprojektowanie i wykonanie serwisu internetowego dla firmy projektowo-budowlanej”
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Witold Byrski
Promotor: dr inż. Stanisław Stoch
Recenzent: prof. dr hab. inż. Bogusław Filipowicz

Harmonogram egzaminu dyplomowego w dniu 14-09-2015 (poniedziałek)

Godz. 11:00, sala C212
Dyplomant: Kamil Kamiński
Temat pracy inżynierskiej: „Kompensacja drgań kamery”
Przewodniczący: dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz
Promotor: dr hab. inż. Marek Gorgoń
Recenzent: prof. dr hab. inż. Witold Byrski (w zastępstwie – dr inż. Jacek Jasielski)

Godz. 11:30, sala C212
Dyplomant: Radosław Kieroński
Temat pracy inżynierskiej: „Modelowanie procesów biznesowych z użyciem BPMN. Planowanie i optymalizacja.”
Przewodniczący: dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz
Promotor: prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza
Recenzent: dr inż. Radosław Klimek (w zastępstwie – dr inż. Jacek Jasielski)

Godz. 12:00, sala C212
Dyplomant: Łukasz Lechowicz
Temat pracy inżynierskiej: „Projekt infrastruktury sieciowej w małym przedsiębiorstwie z wykorzystaniem osprzętu CISCOP ”
Przewodniczący: dr hab. inż. Krzyszfof Oprzędkiewicz
Promotor: dr inż. Jacek Jasielski
Recenzent: dr inż. Władysław Iwaniec (w zastępstwie – prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza)

Godz. 12:30, sala C212
Dyplomant: Sylwia Kuczera
Temat pracy inżynierskiej: „Proces analizy danych w oparciu o koincydencję trendów”
Przewodniczący: dr inż. Sebastian Bielecki
Promotor: prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza
Recenzent: prof. dr hab. inż. Jan Duda (w zastępstwie – dr inż. Łukasz Mik)

Godz. 13:00, sala C212
Dyplomant: Paweł Warchoł
Temat pracy inżynierskiej: „System zarządzania treścią”
Przewodniczący: dr inż. Sebastian Bielecki
Promotor: prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza
Recenzent: prof. dr inż. Radosław Klimek (w zastępstwie – dr inż. Łukasz Mik)

Godz. 13:30, sala C212
Dyplomant: Dominik Hajduk
Temat pracy inżynierskiej: „Język programowania Python. Opracowanie przykładów programów dla nauczania języka i ich dokumentacji.”
Przewodniczący: dr inż. Sebastian Bielecki
Promotor: prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza
Recenzent: dr inż. Robert Wielgat (w zastępstwie – dr inż. Łukasz Mik)

Harmonogram egzaminu dyplomowego w dniu 10-09-2015 (czwartek)

Godz. 11:00, sala C212
Dyplomant: Daniel Groń
Temat pracy inżynierskiej: „Języki opisu ontologii w sieciach semantycznych – przegląd i ocena rozwiązań”
Przewodniczący: dr inż. Robert Wielgat
Promotor: dr inż. Radosław Klimek
Recenzent: dr inż. Władysław Iwaniec

Harmonogram egzaminu dyplomowego w dniu 1-07-2015 (środa)

Godz. 10:00, sala C111b
Dyplomant: Maksymilian Pamuła
Temat pracy inżynierskiej: „System ankietowania studentów”
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Witold Byrski
Promotor: prof. dr hab. inż Antoni Ligęza (w zastępstwie – dr inż. Robert Wielgat)
Recenzent: prof. dr hab. inż. Bogusław Filipowicz

Godz. 10:30, sala C111b
Dyplomant: Witold Piątek
Temat pracy inżynierskiej: „Modelowanie podstawowych elementów dynamicznych na sterowniku PLC SIEMENS ”
Przewodniczący: dr inż. Robert Wielgat
Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz (w zastępstwie – prof. dr hab. inż. Bogusław Filipowicz)
Recenzent: prof. dr hab. inż. Witold Byrski

Godz. 11:00, sala C111b
Dyplomant: Damian Pławecki
Temat pracy inżynierskiej: „Język programowania Python. Opracowanie przykładów programów dla optymalizacji dyskretnej”
Przewodniczący: dr inż. Robert Wielgat
Promotor: prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza (w zastępstwie – prof. dr hab. inż. Bogusław Filipowicz)
Recenzent: prof. dr hab. inż. Witold Byrski

Godz. 11:30, sala C111b
Dyplomant: Adrian Stolarczyk
Temat pracy inżynierskiej: „Język programowania Python. Opracowanie przykładów aplikacji z obszaru programowania z ograniczeniami”
Przewodniczący: dr inż. Robert Wielgat
Promotor: prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza (w zastępstwie – prof. dr hab. inż. Bogusław Filipowicz)
Recenzent: prof. dr hab. inż. Witold Byrski

Godz. 12:00, sala C111b
Dyplomant: Kamil Sysło
Temat pracy inżynierskiej: „Optymalizacja wybranych systemów kolejkowych algorytmem inspirowanym przez naturę”
Przewodniczący: dr inż. Robert Wielgat
Promotor: prof. dr hab. inż. Bogusław Filipowicz
Recenzent: prof. dr hab. inż. Witold Byrski

Harmonogram egzaminu dyplomowego w dniu 24-06-2015 (środa)

Godz. 10:00, sala C111b
Dyplomant: Jarosław Garbowski
Temat pracy inżynierskiej: „Zaprojektowanie i wykonanie systemu dla firmy transportowej”
Przewodniczący: dr inż. Robert Wielgat
Promotor: dr inż. Stanisław Stoch
Recenzent: dr inż. Piotr Pawlik (w zastępstwie – dr inż. Jacek Jasielski)

Godz. 10:30, sala C111b
Dyplomant: Mariusz Ligęza
Temat pracy inżynierskiej: „Zaprojektowanie i wykonanie systemu obsługi biblioteki”
Przewodniczący: dr inż. Robert Wielgat
Promotor: dr inż. Stanisław Stoch
Recenzent: prof. dr hab. inż. Witold Byrski

Harmonogram egzaminu dyplomowego w dniu 22-06-2015 (poniedziałek)

Godz. 10:30, sala C112
Dyplomant: Michał Kozioł
Temat pracy inżynierskiej: „Język programowania Python. Opracowanie przykładów aplikacji z obszaru sztucznej inteligencji”
Przewodniczący: dr inż. Robert Wielgat
Promotor: prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza
Recenzent: prof. dr hab. inż. Jan Duda (w zastępstwie – dr inż. Jacek Jasielski)

Godz. 11:00, sala C112
Dyplomant: Sebastian Iwaniec
Temat pracy inżynierskiej: „System pozyskiwania danych z serwisów pogodowych dla celów sterowania systemem orientowania ogniw słonecznych”
Przewodniczący: dr inż. Robert Wielgat
Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz
Recenzent: prof. dr hab. inż. Bogusław Filipowicz (w zastępstwie – dr inż. Jacek Jasielski)

Harmonogram egzaminu dyplomowego w dniu 12-06-2015 (piątek)

Godz. 11:15, sala D106
Dyplomant: Michał Grela
Temat pracy inżynierskiej: „Urządzenia sieciowe: budowa, zasada działania oraz konfiguracja – dydaktyczna strona web”
Przewodniczący: dr inż. Ryszard Klempka
Promotor: dr inż. Jacek Jasielski
Recenzent: dr inż. Władysław Iwaniec

Harmonogram egzaminu dyplomowego w dniu 1-06-2015 (poniedziałek)

Godz. 11:00, sala C212
Dyplomant: Maciej Barwacz
Temat pracy inżynierskiej: „Wykonywanie zdjęć poklatkowych za pomocą prowadnicy sterowanej mikroprocesorowo”
Przewodniczący: dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz
Promotor: dr inż. Robert Wielgat
Recenzent: dr inż. Jacek Jasielski

Godz. 11:30, sala C212
Dyplomant: Damian Jurusik
Temat pracy inżynierskiej: „Internetowy rozkład jazdy autobusów”
Przewodniczący: dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz
Promotor: prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza
Recenzent: prof. dr hab. inż. Bogusław Filipowicz (w zastępstwie – dr inż. Jacek Jasielski)

Godz. 12:00, sala C212
Dyplomant: Dawid Pabian
Temat pracy inżynierskiej: „Platforma zarządzania praktykami studenckimi”
Przewodniczący: dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz
Promotor: prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza
Recenzent: dr inż. Radosław Klimek

 

Harmonogram egzaminu dyplomowego w dniu 25-05-2015 (poniedziałek)

Godz. 9:30, sala C112
Dyplomant: Dawid Kopacz
Temat pracy inżynierskiej: „Znaczenie wzorców projektowych w procesach wytwarzania oprogramowania”
Przewodniczący: dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz
Promotor: dr inż. Radosław Klimek
Recenzent: prof. dr hab. inż. Jan Duda (w zastępstwie – dr inż. Jacek Jasielski)

Godz. 10:00, sala C112
Dyplomanci: Marcin Oćwieja, Szczepan Rzepecki
Temat pracy inżynierskiej: „Modelowanie procesów biznesowych – metody i narzędzia”
Przewodniczący: dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz
Promotor: dr inż. Radosław Klimek
Recenzent: prof. dr hab. inż. Jan Duda (w zastępstwie – dr inż. Jacek Jasielski)

 

Harmonogram egzaminu dyplomowego w dniu 21-05-2015 (czwartek)

Godz. 11:00, sala C212
Dyplomant: Piotr Kołodziej
Temat pracy inżynierskiej: „Projekt systemu monitoringu domu jednorodzinnego w oparciu o platformę komputerową Raspberry Pi”
Przewodniczący: dr inż. Robert Wielgat
Promotor: dr inż. Jacek Jasielski
Recenzent: dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz (w zastępstwie – dr inż. Piotr Pawlik)

 

Harmonogram egzaminu dyplomowego w dniu 14-05-2015 (czwartek)

Godz. 9:30, sala C212
Dyplomant: Arkadiusz Mazur
Temat pracy inżynierskiej: „Niezbędnik studenta – dedykowany organizer w systemie Android”
Przewodniczący: dr inż. Robert Wielgat
Promotor: dr inż. Piotr Pawlik
Recenzent: dr inż. Jacek Jasielski

Godz. 11:00, sala C212
Dyplomant: Paweł Bodzioch
Temat pracy inżynierskiej: „Charakterystyka porównawcza sieci bezprzewodowych 802.11”
Przewodniczący: dr inż. Robert Wielgat
Promotor: dr inż. Jacek Jasielski
Recenzent: dr inż. Władysław Iwaniec

 

Harmonogram egzaminu dyplomowego w dniu 13-05-2015 (środa)

Godz. 9:15, sala D106
Dyplomant: Rafał Kania
Temat pracy inżynierskiej: „Zaprojektowanie i wykonanie systemu sklepu z biżuterią”
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Witold Byrski
Promotor: dr inż. Stanisław Stoch
Recenzent: dr inż. Robert Wielgat

Godz. 13:00, sala C212
Dyplomant: Radosław Kozioł
Temat pracy inżynierskiej: „Zaprojektowanie i wykonanie przykładowego systemu zarządzania dla firm”
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Witold Byrski
Promotor: dr inż. Stanisław Stoch
Recenzent: prof. dr hab. inż. Bogusław Filipowicz (w zastępstwie – dr inż. Robert Wielgat)

 

Harmonogram egzaminu dyplomowego w dniu 11-05-2015 (poniedziałek)

Godz. 9:30, sala C112
Dyplomaci: Krzysztof Maciuszek, Bartłomiej Smołucha
Temat pracy inżynierskiej: „Technologia Flash w projektowaniu serwisów internetowych”
Przewodniczący: dr inż. Robert Wielgat
Promotor: dr inż. Radosław Klimek
Recenzent: dr inż. Stanisław Stoch (w zastępstwie – dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz)

Godz. 11:15, sala C112
Dyplomant: Łukasz Judasz
Temat pracy inżynierskiej: „System monitoringu parametrów powietrza”
Przewodniczący: dr inż. Robert Wielgat
Promotor: dr inż. Jacek Jasielski
Recenzent: dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz

 

Harmonogram egzaminu dyplomowego w dniu 04-05-2015 (poniedziałek)

Godz. 13:00, sala D104
Dyplomant: Rafał Pinas
Temat pracy inżynierskiej: „System zarządzania jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej”
Przewodniczący: dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz
Promotor: prof. dr hab inż. Antoni Ligęza
Recenzent: dr inż. Radosław Klimek

 

Harmonogram egzaminu dyplomowego w dniu 27-04-2015 (poniedziałek)

Godz. 9:30, sala C112
Dyplomant: Bartłomiej Bodzioch
Temat pracy inżynierskiej: „Analiza i porównanie narzędzi wspomagających modelowanie w języku UML”
Przewodniczący: dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz
Promotor: dr inż. Radosław Klimek
Recenzent: dr inż. Piotr Pawlik (w zastępstwie – dr inż. Robert Wielgat)

Godz. 13:00, sala D104
Dyplomant: Damian Bieś
Temat pracy inżynierskiej: „Analiza możliwości modelowania aplikacji webowych w języku WebML”
Przewodniczący: dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz
Promotor: dr inż. Radosław Klimek
Recenzent: dr inż. Piotr Pawlik (w zastępstwie – prof. dr hab inż. Antoni Ligęza)

 

Harmonogram egzaminu dyplomowego w dniu 16-04-2015 (czwartek)

Godz. 12:45, sala C212
Dyplomant: Marcin Zięba
Temat pracy inżynierskiej: „Wizualizacja rynku tarnowskiego z wykorzystaniem technologii SoftImage”
Przewodniczący: dr inż. Ryszard Klempka
Promotor: dr inż. Robert Wielgat
Recenzent: dr inż. Piotr Pawlik

 

Harmonogram egzaminu dyplomowego w dniu 29-01-2015 (czwartek)

Godz. 08:00, sala C105
Dyplomant: Derus Michał
Temat pracy inżynierskiej: „System wizyjny do zliczania przejeżdżających samochodów”
Przewodniczący: dr inż. Robert Wielgat
Promotor: dr inż. Piotr Pawlik
Recenzent: prof. dr hab. inż. Witold Byrski (w zastępstwie dr inż. Jacek Jasielski)

Godz. 08:30, sala C105
Dyplomant: Skrzyniarz Marcin
Temat pracy inżynierskiej: „Symulator operacji giełdowych”
Przewodniczący: dr inż. Robert Wielgat
Promotor: dr inż. Piotr Pawlik
Recenzent: prof. dr hab. inż. Jan Duda (w zastępstwie dr inż. Jacek Jasielski)

Godz. 09:00, sala C105
Dyplomant: Lisowski Tomasz
Temat pracy inżynierskiej: „Równoległa implementacja algorytmów sortowania”
Przewodniczący: dr inż. Robert Wielgat
Promotor: dr inż. Piotr Pawlik
Recenzent: prof. dr hab. inż. Witold Byrski (w zastępstwie dr inż. Jacek Jasielski)

Godz. 09:30, sala C105
Dyplomant: Wołek Mariusz
Temat pracy inżynierskiej: „Metody prezentacji treści multimedialnych na przykładzie bezpieczeństwa transmisji w sieciach komputerowych”
Przewodniczący: dr inż. Robert Wielgat
Promotor: dr inż. Jacek Jasielski
Recenzent: dr inż. Jacek Augustyn

 

Harmonogram egzaminu dyplomowego w dniu 28-01-2015 (środa)

Godz. 16:30, sala D106
Dyplomant: Pańszczyk Artur
Temat pracy inżynierskiej: „Graficzny interfejs dla wizualizacji ścieżki poszukiwań w wybranych algorytmach optymalizacji”
Przewodniczący: dr inż. Robert Wielgat
Promotor: prof. dr hab. inż. Witold Byrski
Recenzent: prof. dr hab. inż. Jan Duda (w zastępstwie dr inż. Jacek Jasielski)

Godz. 17:00, sala D106
Dyplomant: Żelazny Łukasz
Temat pracy inżynierskiej: „Opracowanie biblioteki programów sortujących i testy ich wydajności”
Przewodniczący: dr inż. Robert Wielgat
Promotor: prof. dr hab. inż. Witold Byrski
Recenzent: dr inż. Jacek Augustyn (w zastępstwie dr inż. Jacek Jasielski)

 

Harmonogram egzaminu dyplomowego w dniu 19-01-2015 (poniedziałek)

Godz. 13:00, sala D106
Dyplomanci: Tomasz Hycnar, Marcin Kukliński
Temat pracy inżynierskiej: „CMS – systemy zarządzania treścią”
Przewodniczący: dr inż. Jacek Jasielski
Promotor: prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza
Recenzent: dr inż. Radosław Klimek

 

Harmonogram egzaminu dyplomowego w dniu 11-12-2014 (czwartek)

Godz. 13:00, sala C105
Dyplomant: Prokop Łukasz
Temat pracy inżynierskiej: „System wizyjny do detekcji porzuconych przedmiotów”
Przewodniczący: dr inż. Robert Wielgat
Promotor: dr inż. Piotr Pawlik
Recenzent: dr hab. inż. Marek Gorgoń (w zastępstwie dr inż. Jacek Jasielski)

 

Harmonogram egzaminu dyplomowego w dniu 21-10-2014 (wtorek)

Godz. 09:30, sala D106
Dyplomant: Skotnicki Przemysław
Temat pracy inżynierskiej: „Zaprojektowanie i wykonanie systemu księgarni internetowej”
Przewodniczący: dr inż. Robert Wielgat
Promotor: dr inż. Stanisław Stoch
Recenzent: prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda (w zastępstwie dr inż. Jacek Jasielski)

Godz. 10:00, sala D106
Dyplomant: Haraf Dariusz
Temat pracy inżynierskiej: „Projekt systemu monitoringu domu jednorodzinnego w oparciu o wolne oprogramowanie i komercyjne urządzenia sieciowe”
Przewodniczący: dr inż. Robert Wielgat
Promotor: dr inż. Jacek Jasielski
Recenzent: dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz (w zastępstwie dr inż. Stanisław Stoch)

 

Harmonogram egzaminu dyplomowego w dniu 06-10-2014 (poniedziałek)

Godz. 11:00, sala C109
Dyplomant: Pyteraf Marcin
Temat pracy inżynierskiej: „Projekt i implementacja systemu zaciemniania/obfuskacji kodu źródłowego”
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza
Promotor: dr inż. Radosław Klimek
Recenzent: dr inż. Piotr Pawlik (w zastępstwie dr inż. Jacek Jasielski)

 

Harmonogram egzaminu dyplomowego w dniu 02-10-2014 (czwartek)

Godz. 12:45, sala D104
Dyplomant: Bakowski Paweł
Temat pracy inżynierskiej: „Portal dla sklepu internetowego”
Przewodniczący: dr inż. Robert Wielgat
Promotor: dr inż. Jacek Jasielski
Recenzent: dr inż. Piotr Pawlik

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do